Posts Categorized: Узнесіня – Uznesenia

Závery z 11. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 11. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 24. mája 2014 vo Svidníku 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) poveruje Alexandra Dulebu prerokovať s poslancami Národnej rady SR možnosť doplnenia pamätného Dňa Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho do zákona č. 241/1993 Z. z. […]

Závery z 10. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 10. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 5. apríla 2014 v Prešove 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) volí predsedníctvo OSRS v zložení: 1) predseda Andrej Liga, 2) člen zastupujúci organizácie (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov) o. Maroš Prejsa, 3) člen zastupujúci […]

Závery z 9. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 9. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 18. januára 2014 v Prešove 1. OSRS poveruje V. Gerku zaslať pripomienky k návrhu Stratégie štátnej politiky SR pre mládež na roky 2014-2020 prostredníctvom elektronického formulára. 2. OSRS poveruje JUDr. Petra Krajňáka pripraviť doplňujúci text […]

Závery z 8. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 8. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 16. novembra 2013 v Prešove 1. OSRS poveruje A. Ligu spracovať návrh listu pre Radu Európy, aby sa zaoberala otázkou menšinovej samosprávy a otázkou rovnosti financovania národnostnej kultúry. 2. OSRS poveruje P. Medviďa spracovať návrh listu […]

Závery zo 7. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery zo 7. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 28. septembra 2013 v Prešove  1. OSRS poveruje pracovnú skupinu pre legislatívu zapracovať do návrhu zákona o právach národnostných menšín návrhy prerokované na zasadaní OSRS. 2. OSRS poveruje členov pracovnej skupiny pre školstvo zadefinovať požiadavky na […]

Závery zo 6. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery zo 6. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 29. júna 2013 v Prešove 1. OSRS poveruje pracovnú skupinu pre legislatívu zapracovať do návrhu zákona o právach národnostných menšín otázky inštitucionálneho zastrešenia prostredníctvom: –          podpredsedu vlády pre nár. menšiny, –          rady vlády pre nár. menšiny so […]

Závery z 5. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 5. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 25. mája 2013 vo Svidníku 1. a) Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) vyjadruje nesúhlas s prezentáciou rusínskeho zbierkového fondu nachádzajúceho sa v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku ako zbierky ukrajinskej kultúry, a žiada o zásadnú […]

Závery zo 4. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery zo 4. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 20. apríla 2013 v Prešove   Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) volí predsedníctvo OSRS v zložení: 1)      predseda Alexander Duleba, 2)      tajomník Milan Pilip, 3)      tlačový hovorca Peter Medviď, 4)      člen zastupujúci organizácie (Základná škola […]

Závery z 3. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 3. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 2. februára 2013 v Prešove   Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) schválil Rokovací poriadok OSRS.   OSRS stanovil prvý termín pre zaslanie prvých žiadostí organizácií a jednotlivcov o členstvo v OSRS do konca februára 2013. Žiadosti […]

UZNESENIE z 2. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA UZNESENIE  z 2. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 1. decembra 2012 v Prešove  1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska sa uzniesol: a)      na potrebe svojho ďalšieho pôsobenia, b) na oficiálnom názve tejto platformy „Okrúhly stôl Rusínov Slovenska“, skratka „OSRS“.   2. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska: a)      poveruje Alexandra Dulebu […]