Závery z 12. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА
OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA

ZÁVERY Z ROKOVANIA
Závery z 12. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska
konaného 28. júna 2014 v Prešove

1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) poveruje P. Medviďa vypracovať list adresovaný Prešovskému samosprávnemu kraju, v ňom žiadať, aby rozhodnutia týkajúce sa našich inštitúcií (napr. PUĽS) boli konzultované so zástupcami Rusínov.

2. OSRS poveruje T. Lattovú vypracovať projekt na pamätnú tabuľu pre A. Dobrianskeho.

3. OSRS poveruje J. Kaliňáka spracovaním projektu Chronológie a histórie Rusínov.

4. OSRS vypracuje zoznam prioritných projektov rusínskych organizácií, ktoré by mali byť schválené na rok 2015 a tento zoznam dá ako odporúčanie komisii, ktorá bude rozhodovať o dotáciách.

Zapísal: Peter Medviď, hovorca OSRS.
V Prešove 28. júna 2014