Monthly Archives: september 2016

Závery z 19. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

    ZÁVERY Z ROKOVANIA        Závery z 19. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 24. septembra 2016 v Prešove Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) konštatuje, že oprávnení komunikovať s verejnosťou, inštitúciami a médiami v mene OSRS sú len predseda, hovorca alebo iný člen, ktorý je poverený uznesením OSRS. Individuálne aktivity jednotlivcov bez predchádzajúceho poverenia […]