Monthly Archives: máj 2014

Медія о 11. засіданю округлого стола

Posted by & filed under .

pravda.sk http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/308328-lajcak-otvori-u-premiera-otazku-splnomocnenca/ korzar: http://bardejov.korzar.sme.sk/c/7222407/rusinska-obroda-sa-pripojila-k-okruhlemu-stolu.html kamnaslovensko.sk http://kamnaslovensko.sk/spravodajstvo/detail/svidnik–okruhly-stol-rusinov-riesil-aj-financovanie-narodnostnych-mensin piestanskydennik.sk http://www.piestanskydennik.sk/sita-detail/?tx_kiossita_pi1[detail]=251347

Пресова справа: Округлый стіл Русинів Словеньска привітав на засіданю Марію Єдлічкову і Віктора Ясаня. До платформы вступила і найвекша русиньска орґанізація

Posted by & filed under .

Округлый стіл Русинів Словеньска привітав на засіданю Марію Єдлічкову і Віктора Ясаня. До платформы вступила і найвекша русиньска орґанізація Свідник – Пряшів, 25. мая 2014 В суботу 24. мая 2014 р. у Свіднику проходило далше засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). На засіданю платформы тотраз брала участь і Марія Єдлічкова, повірена повніньом задач уповномоченого влады […]

Tlačová správa: Okrúhly stôl Rusínov Slovenska privítal na zasadnutí Máriu Jedličkovú a Viktora Jasaňa. Do platformy vstúpila aj najväčšia rusínska organizácia

Posted by & filed under .

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska privítal na zasadnutí Máriu Jedličkovú a Viktora Jasaňa. Do platformy vstúpila aj najväčšia rusínska organizácia Svidník – Prešov, 25. mája 2014 V sobotu 24. mája sa vo Svidníku konalo ďalšie zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS).  Na rokovaní platformy sa tentoraz zúčastnila aj Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre […]

Závery z 11. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 11. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 24. mája 2014 vo Svidníku 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) poveruje Alexandra Dulebu prerokovať s poslancami Národnej rady SR možnosť doplnenia pamätného Dňa Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho do zákona č. 241/1993 Z. z. […]

Okrúhly stôl prezentoval požiadavky Rusínov pred Radou Európy

Posted by & filed under , .

Zástupcovia Rusínov predstúpili 29. apríla 2014 pred Radu Európy, kde za prítomnosti zástupcov slovenských štátnych orgánov prezentovali požiadavky Rusínov súvisiace s ochranou rusínskeho jazyka. Foto: Úrad vlády SR, Text: M. Pilip Slovenská republika predložila v roku 2013 Rade Európy tretiu hodnotiacu správu o plnení záväzkov vyplývajúcich z Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov. Správu preskúmal Výbor expertov Rady Európy […]