Závery z 11. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА
OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA

ZÁVERY Z ROKOVANIA
Závery z 11. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska
konaného 24. mája 2014 vo Svidníku

1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) poveruje Alexandra Dulebu prerokovať s poslancami Národnej rady SR možnosť doplnenia pamätného Dňa Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho do zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Podklady zašle J. Kaliňák.

2. OSRS poveruje pracovnú skupinu pre legislatívu, aby zrealizovala samostatné rokovanie za účelom vypracovania časti návrhu zákona o národnostných menšinách pojednávajúcej o zriaďovaní a fungovaní menšinových samospráv.

3. OSRS podporuje návrh Rusínskej obrody na Slovensku prijatý na 12. Sneme, aby sa zvolalo rokovanie odborníkov v oblasti jazyka za účelom zjednotenia gramatiky rusínskeho jazyka.

Zapísal: Milan Pilip, tajomník OSRS
Vo Svidníku 24. mája 2014