Monthly Archives: január 2014

Пресова справа: Русины міджі собов привитали депутатів. Приготовлюють писмо до Рады Европы

Posted by & filed under .

Русины міджі собов привитали депутатів. Приготовлюють писмо до Рады Европы Пряшів, 18. януара 2014 В Пряшові в суботу 18-го януара проходило 9. засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Русиньска платформа продовжовала в роботі на приготовліню проґраму розвитку свойой меншыны на Словакії. Міджі важны пункты проґраму належало привитаня новозволеных депутатів крайского парламенту Пряшівского самосправного краю (ПСК), […]

Tlačová správa: Rusíni medzi sebou privítali poslancov. Pripravujú list do Rady Európy

Posted by & filed under .

Rusíni medzi sebou privítali poslancov. Pripravujú list do Rady Európy Prešov, 18. januára 2014 V Prešove sa v sobotu 18. januára konalo 9. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Rusínska platforma pokračovala v práci na príprave programu rozvoja svojej menšiny na Slovensku. Medzi dôležité body programu patrilo privítanie novozvolených poslancov krajského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja […]

Závery z 9. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 9. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 18. januára 2014 v Prešove 1. OSRS poveruje V. Gerku zaslať pripomienky k návrhu Stratégie štátnej politiky SR pre mládež na roky 2014-2020 prostredníctvom elektronického formulára. 2. OSRS poveruje JUDr. Petra Krajňáka pripraviť doplňujúci text […]