Tlačová správa: Rusíni medzi sebou privítali poslancov. Pripravujú list do Rady Európy

Posted by & filed under .

Rusíni medzi sebou privítali poslancov. Pripravujú list do Rady Európy

Prešov, 18. januára 2014

V Prešove sa v sobotu 18. januára konalo 9. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Rusínska platforma pokračovala v práci na príprave programu rozvoja svojej menšiny na Slovensku. Medzi dôležité body programu patrilo privítanie novozvolených poslancov krajského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja (PSK), s ktorými diskutovali o možnostiach zlepšenia podmienok pre život a rozvoj Rusínov v tomto regióne, ktorý je ich prirodzeným historickým teritóriom.

OSRS na dnešné zasadnutie prostredníctom poslanca Petra Krajňáka pozval všetkých novozvolených poslancov PSK. Pozvanie prijali Ján Holinka, Stanislav Kahanec, Eduard Vokál a Peter Krajňák, všetci z koalície KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD. Svoju neúčasť dopredu ospravedlnili Alena Madzinová, taktiež z pravicovej koalície, Michal Lukša a Emil Chlapeček, obaja zo Smeru-SD. Emil Chlapeček, ktorý je taktiež predsedom komisie PSK pre kultúru a národnostné menšiny, vo svojom ospravedlnení vyjadril, že napriek svojej neúčasti má záujem spolupracovať s OSRS. Členovia OSRS poslancom predložili svoje kľúčové požiadavky, o ktorých potom spoločne diskutovali a taktiež si k jednotlivým bodom vypočuli stanovisko zástupcov krajského parlamentu. Poslanci odporučili, aby OSRS zaslal svoje nominácie na členov jednotlivých komisií, ktoré pôsobia pri PSK, a pokúsil sa mať tam svojich ľudí, keďže členmi nemusia byť len poslanci. Toto by bola pre Rusínov najlepšia možnosť, ako by mohli pracovať na svojich prioritách priamo pri krajskom parlamente. Došlo k zhode, že je možné navzájom spolupracovať a taktiež, že podobné stretnutie sa môže urobiť po prvom roku ich mandátu, kedy sa môže zhodnotiť, čo konkrétne sa podarilo zrealizovať.

Po stretnutí s poslancami pokračovalo riadne zasadanie svojou hlavnou náplňou, a to prácou nad zostavovaním programu pre rozvoj rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku. Okrem toho dnes okrúhly stôl poveril svojho člena Vladimíra Gerku, aby zaslal pripomienky Rusínov k návrhu Stratégie štátnej politiky SR pre mládež na roky 2014-2020. OSRS sa so svojimi pripomienkami obráti listom aj na Radu Európy. Pripomienky Rusínov sa budú týkať Štvrtej správy o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike, ktorú má záväzok tento rok Slovensko podať. Keďže v predmetnej správe, ale aj celkovo v implementácii tohto dohovoru vidia Rusíni nedostatky, svoj pohľad k tejto téme tak chcú prezentovať aj na európskej pôde. Zostavením listu bol poverený Andrej Liga, ktorý je zároveň garantom OSRS v oblasti legislatívy. Tento pripravovaný dokument bude po odoslaní zverejnený.

Peter Medviď, tlačový hovorca OSRS
Viac informácií o OSRS: www.pilip.sk