Monthly Archives: január 2016

Závery zo 17. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery zo 17. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 16. januára 2016 v Prešove 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) podporuje riešenie otázky Rusínov gréckokatolíckeho vierovyznania spôsobom vymenovania pomocného biskupa v súčasnej Prešovskej archieparchii, ktorý by mal v pôsobnosti aj pastoráciu Rusínov. […]