Posts By: admin

Závery zo 17. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery zo 17. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 16. januára 2016 v Prešove 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) podporuje riešenie otázky Rusínov gréckokatolíckeho vierovyznania spôsobom vymenovania pomocného biskupa v súčasnej Prešovskej archieparchii, ktorý by mal v pôsobnosti aj pastoráciu Rusínov. […]

Výzva predsedníctva Okrúhleho stola rusínskym organizáciám k projektom na rok 2016

Posted by & filed under .

Výzva predsedníctva Okrúhleho stola rusínskym organizáciám  Na základe vyhlásenia výzvy Úradu splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny na podávanie projektov v dotačnom programe Úradu vlády SR „Kultúra národnostných menšín 2016“, predsedníctvo Okrúhleho stola Rusínov Slovenska vyzýva všetky rusínske organizácie a ďalšie subjekty pôsobiace v rusínskom hnutí, aby vypracúvali a podávali také projekty na rok 2016, ktoré budú mať […]

Závery zo 16. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery zo 16. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 27. júna 2015 v Prešove 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) volí za člena predsedníctva OSRS zastupujúceho individuálnych členov Mgr. Annu Kuzmiakovú. 2. OSRS určuje systém odmeňovania vedenia a členov OSRS tak, že […]

Медія о 15. засіданю округлого стола

Posted by & filed under .

sme.sk (TASR): http://agentury.sme.sk/c/7786884/okruhly-stol-rusinov-slovenska-schvalil-program-rozvoja-a-predsednictvo.html sme.sk (SITA): http://agentury.sme.sk/c/7786461/rusini-si-schvalili-program-rozvoja-svojej-mensiny.html teraz.sk: http://www.teraz.sk/regiony/okruhly-stol-rusinov-slovenska-schva/133200-clanok.html pozri.sk: http://spravy.pozri.sk/clanok/Okruhly-st%C3%B4l-Rusinov-Slovenska-schvalil-program-rozvoja/330151 Piešťanský denník: http://www.piestanskydennik.sk/sita-detail/?tx_kiossita_pi1[detail]=283058 ipresov.sk: http://aktuality.ipresov.sk/okruhly-stol-rusinov-slovenska-schvalil-program-rozvoja/