Monthly Archives: február 2015

Tlačová správa: Rusíni sa stretli so zástupcami RTVS

Posted by & filed under .

Rusíni sa stretli so zástupcami RTVS Prešov, 14. február 2015 Dnes sa v Prešove konalo v poradí 14. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Medzi dôležité body patrilo stretnutie so zástupcami Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) a taktiež podanie informácie o aktuálnom dianí medzi rusínskymi aktivistami a Gréckokatolíckou cirkvou v oblasti zavádzania rusínskeho jazyka do liturgie. Na zasadnutí OSRS […]

Пресова справа: Русины ся днесь стрітли з представителями RTVS

Posted by & filed under .

Русины ся днесь стрітли з представителями RTVS Пряшів, 14. фебруар 2015 Днесь у Пряшові проходило 14-те засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Міджі важны пункты належала стріча з представителями Розгласу і телевізії Словеньска (RTVS) і таксамо поданя інформації о актуалнім діяню міджі русиньскыма актівістами і Ґрекокатолицьков церьквов в области заведжіня русиньского языка до літурґії. На […]

Závery zo 14. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery zo 14. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 14. februára 2015 v Prešove 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) sa obráti na vedenie národnostného vysielania RTVS s písomnými otázkami. 2. OSRS určuje delegáciu na rokovanie s predsedom Vlády SR v zložení […]