Závery zo 14. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА
OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA

ZÁVERY Z ROKOVANIA
Závery zo 14. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska
konaného 14. februára 2015 v Prešove

1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) sa obráti na vedenie národnostného vysielania RTVS s písomnými otázkami.

2. OSRS určuje delegáciu na rokovanie s predsedom Vlády SR v zložení A. Liga, J. Kaliňák, M. Mňahončák, J. Lipinský, M. Pilip, P. Štefaňák. Vedúci delegácie A. Liga. Úlohou delegácie je prerokovať otázku práv rusínskej národnostnej menšiny vo väzbe na list zaslaný z úrovne rusínskych organizácií Úradu vlády SR „Protest proti prideľovaniu štátnych finančných prostriedkov na konanie festivalov kultúry neexistujúcej národnostnej menšiny Rusínov-Ukrajincov“.

3. OSRS plne podporuje kňazov a laikov, ktorí na archieparchialnom zhromaždení Gréckokatolíckej cirkvi otvárajú otázky rusínskej pastorácie a zavádzania rusínskeho jazyka do liturgickej praxe.

Zapísal: Milan Pilip, tajomník OSRS
V Prešove 14. februára 2015