Monthly Archives: január 2022

Пресове выголошіня председы ОСРС Петра Штефаняка ку резултатам Списованя 2021

Posted by & filed under , .

Пряшів – Братіслава, 20. 1. 2022 р. Дня 20-го януара 2022-го року были Штатістічным урядом Словацькой републікы публікованы резултаты Списованя жытелів, домів і квартелів 2021, з котрых знаме точны даны о тім, кілько жытелів ся приголосило ку окремым народностным меншынам, і кілько жытелів має іншый як словацькый язык свій материньскый. Было то перше списованя, при […]

Tlačové vyhlásenie predsedu OSRS Petra Štefaňáka k výsledkom SODB 2021

Posted by & filed under .

Prešov – Bratislava, 20. 1. 2022 Dňa 20. januára 2022 boli Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnené výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, z ktorých poznáme presné údaje o tom, koľko obyvateľov sa prihlásilo k jednotlivým národnostným menšinám a koľko obyvateľov pokladá iný ako slovenský jazyk za svoj materinský jazyk. Bolo to prvé sčítanie, pri ktorom sa obyvatelia Slovenskej republiky […]