Monthly Archives: jún 2015

Závery zo 16. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery zo 16. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 27. júna 2015 v Prešove 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) volí za člena predsedníctva OSRS zastupujúceho individuálnych členov Mgr. Annu Kuzmiakovú. 2. OSRS určuje systém odmeňovania vedenia a členov OSRS tak, že […]