Príručka o jazykových právach

Posted by .

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v spolupráci so Sekretariátom Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov Rady Európy v Štrasburgu a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripravil príručky o jazykových právach v zmysle Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov pre občanov Slovenskej republiky používajúcich maďarský, rómsky, rusínsky a ukrajinský jazyk tzv. Language Guides. Text príručky bol preložený v úzkej súčinnosti s členmi Poradnej skupiny splnomocnenca pre zabezpečenie zosúladenia praxe s platným zákonom o používaní jazykov národnostných menšín.

Jazykové príručky vznikli prioritne pre užívateľov uvedených menšinových jazykov a sú akýmsi sprievodcom ustanoveniami jazykovej charty, ktoré je Slovenská republika povinná dodržiavať vo vzťahu k jednotlivým menšinovým jazykom. 

Príručku si môžete stiahnuť tu