Monthly Archives: apríl 2016

Médiá o 18. zasadaní OSRS

Posted by & filed under .

  (hrob Adolfa I. Dobrianskeho) Aktuálne ! (ruskeslovo.com) –> www.ruskeslovo.com (sme.sk) —> korzar sme.sk (slovenskyvychod.sk) —> článok od slovenskyvychod.sk (klikni) (teraz.sk) —> článok od teraz.sk (klikni) (teraz.sk) –> článok záujem vlády o rozvoj rusínskeho jazyka (klikni) (24hod.sk) —> článok od 24hod.sk (klikni) (podduklianskenoviny.sk) –> článok (klikni)

Tlačová správa z 18. zasadania OSRS

Posted by & filed under .

Русины собі на будучій рік будуть припоминати Адолфа Добряньского Пряшів, 2. апріля 2016 р. У Пряшові днесь проходило 18-те засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). За голову русиньской платформы, в котрій суть зъєдинены русиньскы обчаньскы здружіня, професіоналны інштітуції і незалежны актівісты, быв зволеный Мілан Піліп. Міджі найголовнішы пункты проґраму днесь належало проїднаня ближачого ся 200-го […]

Tlačová správa z 18.zasadania OSRS slovensky

Posted by & filed under .

Rusíni si na budúci rok budú pripomínať Adolfa Dobrianského Prešov, 2. apríla 2016  V Prešove sa dnes konalo 18. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Do čela rusínskej platformy, v ktorej sú zjednotené rusínske občianske združenia, profesionálne inštitúcie a nezávislí aktivisti, bol zvolený Milan Pilip. Medzi najdôležitejšie body programu dnes patrilo prejednanie blížiaceho sa 200. […]

Závery z 18. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 18. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 2. apríla 2016 v Prešove   Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) vyhlasuje Rok 2017 za rok Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho OSRS poveruje Petra Medviďa ďalšou koordináciou aktivít smerujúcich k záchrane rodného domu A. I. Dobrianskeho v Rudlove, vrátane organizovania ďalších aktivít pre zvýšenie informovanosti. […]