Daily Archives: sobota, 2 apríla, 2016

Závery z 18. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 18. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 2. apríla 2016 v Prešove   Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) vyhlasuje Rok 2017 za rok Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho OSRS poveruje Petra Medviďa ďalšou koordináciou aktivít smerujúcich k záchrane rodného domu A. I. Dobrianskeho v Rudlove, vrátane organizovania ďalších aktivít pre zvýšenie informovanosti. […]