Závery z 18. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

stit-farebny

ZÁVERY Z ROKOVANIA

Závery z 18. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

konaného 2. apríla 2016 v Prešove

 

  1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) vyhlasuje Rok 2017 za rok Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho
  2. OSRS poveruje Petra Medviďa ďalšou koordináciou aktivít smerujúcich k záchrane rodného domu A. I. Dobrianskeho v Rudlove, vrátane organizovania ďalších aktivít pre zvýšenie informovanosti.
  3. OSRS volí predsedníctvo v zložení :

a) predseda : Milan Pilip

b) tajomník : Jakub Tuleja

c) hovorca : Peter Medviď (ostáva vo funkcii)

d) člen zastupujúci organizácie : Imrich Cuper  (Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku)

e) člen zastupujúci individuálnych členov : Teodózia Lattová

f) člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády: Milan Pilip ( ex offo)

g) člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády: Ján Lipinský (ex offo)

Zapísal: Jakub Tuleja, tajomník OSRS

V Prešove 2. apríla 2016

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *