Tlačová správa z 18.zasadania OSRS slovensky

Posted by & filed under .

stit-farebny

Rusíni si na budúci rok budú pripomínať Adolfa Dobrianského
Prešov, 2. apríla 2016
 V Prešove sa dnes konalo 18. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Do čela rusínskej
platformy, v ktorej sú zjednotené rusínske občianske združenia, profesionálne inštitúcie a nezávislí
aktivisti, bol zvolený Milan Pilip.
Medzi najdôležitejšie body programu dnes patrilo prejednanie blížiaceho sa 200. výročia od
narodenia významného rusínskeho národného buditeľa Adolfa Dobrianského, ktorý bol prvým
poslancom v Uhorskom sneme za Horné Uhorsko a ako poslanec v ňom obhajoval práva Rusínov
a Slovákov. O jeho priateľskom vzťahu k slovenskému národu svedčí aj to, že bol jedným zo
zakladajúcich členov Matice Slovenskej. Pri príležitosti okrúhleho výročia od jeho narodenia OSRS
vyhlásil rok 2017 za Rok Adolfa Dobrianského.
V rámci tohto roku chce OSRS zorganizovať aktivity, ktoré budú mať za úlohu zvýšiť informovanosť
o tejto významnej historickej osobnosti medzi Rusínmi, ale aj celkovo v slovenskej spoločnosti.
Rusínska platforma bude taktiež koordinovať aktivity smerujúce k záchrane rodného domu A.
Dobrianského – starej farskej budovy v obci Rudlov, v ktorej by sa v budúcnosti mohla vytvoriť
Dobrianského pamätná izba so svojou stálou expozíciou. O možnostiach záchrany rodného domu
Dobrianského a jeho ďalšieho využitia už prebehli aj prvé stretnutia s predstaviteľmi Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku, keďže budova je cirkevným majetkom.
OSRS si po roku volil aj svoje nové predsedníctvo. Predsedom platformy sa stal Milan Pilip, ktorý bol
od založenia OSRS jeho tajomníkom. Novými členmi predsedníctva sa stali: Jakub Tuleja – tajomník,
Imrich Cuper – zástupca organizácií a Teodózia Lattová – zástupkyňa individuálnych členov.
V predsedníctve zostal Ján Lipinský, člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za
rusínsku národnostnú menšinu, ktorý je členom predsedníctva „ex offo“ a Peter Medviď vo funkcii
hovorcu.
Bardejovčan Milan Pilip je rusínsky aktivista, predseda Miestnej organizácie Rusínskej obrody na
Slovensku v Bratislave, ktorý stál pri zrode OSRS. Je absolventom politológie na Prešovskej univerzite
v Prešove. V rodnom Bardejove je poslancom mestského zastupiteľstva, do ktorého bol zvolený ako
nezávislý kandidát. Pôsobí na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.
Peter Medviď, hovorca OSRS
Viac informácií: www.okruhly-stol.sk
————————————————————————————————————————————————–

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *