Monthly Archives: apríl 2014

Медія о 10. засіданю округлого стола

Posted by & filed under .

hlavnespravy.sk: http://www.hlavnespravy.sk/245006/245006 Prešovský Korzár: http://presov.korzar.sme.sk/c/7161540/novam-sefom-okruhleho-stola-rusinov-slovenska-je-andrej-liga.html Teraz.sk http://www.teraz.sk/kosicky-kraj/okruhly-stol-rusini-volby/80264-clanok.html 24hod.sk http://www.24hod.sk/okruhly-stol-rusinov-slovenska-si-zvolil-nove-vedenie-cl280610.html Pozri.sk http://spravy.pozri.sk/clanok/Okruhly-st%C3%B4l-Rusinov-Slovenska-si-zvolil-nove-vedenie/257498 zivotpo.sk http://zivotpo.sk/clanky/clanok/67829/okruhly-stol-rusinov-slovenska pis.sk http://pis.sk/clanok/13498/okruhly_stol_rusinov_slovenska_si%20zvolil_nove_vedenie.html

Пресова справа: Дулебу во веджіню Округлого стола Русинів Словеньска вычеряв Андрій Ліґа. Русины ся хочуть обернути і на міністра Лайчака

Posted by & filed under .

Дулебу во веджіню Округлого стола Русинів Словеньска вычеряв Андрій Ліґа. Русины ся хочуть обернути і на міністра Лайчака Пряшів, 5. апріль 2014 В Пряшові днесь проходило 10. засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Окрім проїднаваня підкладів к вытворіню проґраму про розвиток русиньской народностной меншыны і закона о народностных меншынах собі членове в смыслі порядку засіданя […]

Tlačová správa. Dulebu vo vedení Okrúhleho stola Rusínov Slovenska vystriedal Andrej Liga. Rusíni sa chcú obrátiť aj na ministra Lajčáka

Posted by & filed under .

Dulebu vo vedení Okrúhleho stola Rusínov Slovenska vystriedal Andrej Liga. Rusíni sa chcú obrátiť aj na ministra Lajčáka Prešov, 5. apríl 2014 V Prešove sa dnes konalo 10. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Okrem prejednávania podkladov k vytvoreniu programu pre rozvoj rusínskej národnostnej menšiny a návrhu zákona o národnostných menšinách si členovia v zmysle […]

Závery z 10. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 10. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 5. apríla 2014 v Prešove 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) volí predsedníctvo OSRS v zložení: 1) predseda Andrej Liga, 2) člen zastupujúci organizácie (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov) o. Maroš Prejsa, 3) člen zastupujúci […]