Tlačová správa. Dulebu vo vedení Okrúhleho stola Rusínov Slovenska vystriedal Andrej Liga. Rusíni sa chcú obrátiť aj na ministra Lajčáka

Posted by & filed under .

Dulebu vo vedení Okrúhleho stola Rusínov Slovenska vystriedal Andrej Liga. Rusíni sa chcú obrátiť aj na ministra Lajčáka

Prešov, 5. apríl 2014

V Prešove sa dnes konalo 10. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Okrem prejednávania podkladov k vytvoreniu programu pre rozvoj rusínskej národnostnej menšiny a návrhu zákona o národnostných menšinách si členovia v zmysle rokovacieho poriadku zvolili po roku nové vedenie.

Keďže OSRS je platformou, ktorá chce okrem iného zjednocovať postup v rusínskom hnutí na Slovensku, zakotvil si hneď pri vzniku rotujúce predsedníctvo, ktoré má mandát na dobu jedného roka. Práve dnes si Rusíni verejnou voľbou vybrali svoje nové vedenie. V druhom roku existencie platformy povedie OSRS Andrej Liga, ktorý vystriedal vo funkcii Alexandra Dulebu. Ďalšími členmi predsedníctva sa dnes stali protopresbyter Maroš Prejsa, ktorý zastupuje Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove, Daniela Galandová z neziskovej organizácie Karpatské drevené cerkvi a Slavomír Hirjak za Klub Rusínov Slovenska, ktorý je súčasne aj členom Svetovej rady Rusínov. Za individuálnych členov bol do predsedníctva zvolený bývalý predseda Alexander Duleba, ktorý zároveň zostáva aj hlavným koordinátorom a garantom vypracovania programu pre rozvoj rusínskej národnostnej menšiny. Tajomník a hovorca, ktorí sú taktiež členmi predsedníctva, sú volení na dobu dvoch rokov, takže vo svojich funkciách do budúceho roka zostávajú Milan Pilip a Peter Medviď. Dvaja členovia, Ján Lipinský a Ján Kaliňák, teda zástupcovia Rusínov vo Výbore pre národnostné menšiny Rady vlády SR, ktorí sú členmi najvyššieho orgánu OSRS „ex offo“, zostávajú vo svojich funkciách do konca svojho pôsobenia vo Výbore. Nový predseda Andrej Liga je rusínsky právnik a aktivista, ktorý dlhé roky žije a pôsobí v Prešove. V OSRS je Liga zároveň garantom pracovnej skupiny pre oblasť legislatívy.

Platforma sa dnes zaoberala aj zmenou štatútu Výboru pre národnostné menšiny Rady vlády SR, podľa ktorej bude mať každá národnostná menšina vo výbore len jeden hlas. Keďže tento model nezohľadňuje počet obyvateľov prihlásených k jednotlivým národnostným menšinám, OSRS vyjadruje nesúhlas s touto zmenou. OSRS vypracuje svoje stanovisko k tejto zmene, ktoré bude zaslané ministrovi Lajčákovi, zodpovednému za fungovanie Výboru pre národnostné menšiny.

Rusíni dnes vyjadrili podporu aj vyhláseniu Zakarpatskej oblastnej rady adresované Verchovnej rade Ukrajiny vo veci podpory rusínskeho jazyka ako jedného z regionálnych jazykov zo 7. marca 2014. OSRS verí, že aj toto vyhlásenie môže dopomôcť k riešeniu situácie Rusínov na Ukrajine, ktorí tam napriek tomu, že ich tam žije najviac na svete, dodnes neboli celoštátne uznaní ako národnostná menšina.

Peter Medviď, hovorca OSRS
Viac informácií: www.pilip.sk