Monthly Archives: november 2015

Výzva predsedníctva Okrúhleho stola rusínskym organizáciám k projektom na rok 2016

Posted by & filed under .

Výzva predsedníctva Okrúhleho stola rusínskym organizáciám  Na základe vyhlásenia výzvy Úradu splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny na podávanie projektov v dotačnom programe Úradu vlády SR „Kultúra národnostných menšín 2016“, predsedníctvo Okrúhleho stola Rusínov Slovenska vyzýva všetky rusínske organizácie a ďalšie subjekty pôsobiace v rusínskom hnutí, aby vypracúvali a podávali také projekty na rok 2016, ktoré budú mať […]