Monthly Archives: február 2013

Závery z 3. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 3. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 2. februára 2013 v Prešove   Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) schválil Rokovací poriadok OSRS.   OSRS stanovil prvý termín pre zaslanie prvých žiadostí organizácií a jednotlivcov o členstvo v OSRS do konca februára 2013. Žiadosti […]

Tlačová správa: Rusíni chcú mať slovo v tvorbe národnostnej politiky SR. Pri rozvoji sa už nebudú spoliehať len na štátne dotácie

Posted by & filed under .

Prešov, 2. februára 2013 V Prešove sa dňa 2. februára 2013 uskutočnilo 3. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS), ktoré zvolal Alexander Duleba, poverený jeho vedením. Na stretnutí, ktoré  sa konalo za účasti zástupcov rusínskych občianskych združení, profesionálnych inštitúcií ako Divadlo Alexandra Duchnoviča, Puddukelského umeleckého ľudového súboru či Múzea rusínskej kultúry v Prešove, ale aj nezávislých rusínskych […]