Závery zo 16. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА
OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA

ZÁVERY Z ROKOVANIA
Závery zo 16. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska
konaného 27. júna 2015 v Prešove

1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) volí za člena predsedníctva OSRS zastupujúceho individuálnych členov Mgr. Annu Kuzmiakovú.

2. OSRS určuje systém odmeňovania vedenia a členov OSRS tak, že o honorároch bude rozhodovať zasadanie OSRS na prvom rokovaní v novom kalendárnom roku.

3. OSRS vyzýva rusínske organizácie a rusínskych aktivistov, aby poskytli predsedovi OSRS zoznam a adresy rusínskych podnikateľov v jednotlivých okresoch.

Zapísal: Milan Pilip, tajomník OSRS
V Prešove 27. júna 2015

ZÁVERY Z ROKOVANIA

Závery zo 16. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

konaného 27. júna 2015 v Prešove