Tlačová správa: Rusíni sa stretli so zástupcami RTVS

Posted by & filed under .

Rusíni sa stretli so zástupcami RTVS

Prešov, 14. február 2015

Dnes sa v Prešove konalo v poradí 14. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Medzi dôležité body patrilo stretnutie so zástupcami Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) a taktiež podanie informácie o aktuálnom dianí medzi rusínskymi aktivistami a Gréckokatolíckou cirkvou v oblasti zavádzania rusínskeho jazyka do liturgie.

Na zasadnutí OSRS dnes boli prítomní dvaja zástupcovia RTVS, s ktorými Rusíni diskutovali o rusínskom vysielaní v tejto verejnoprávnej inštitúcii. RTVS v Prešove reprezentovali Attila Lovász, riaditeľ Centra národnostného vysielania a Kristína Magdolenová, tím líderka Redakcie národnostno-etnického vysielania Rádia Patria v Košiciach. OSRS v diskusii so zástupcami RTVS upozornil na nedostatky, ktoré Rusíni vnímajú vo vysielaní verejnoprávnej inštitúcie pre ich národnostnú menšinu. Okrem iného boli spomenuté presuny ich vysielania kvôli športovým prenosom, alebo nedostatok financií na rusínske dramatizácie v rozhlase. Attila Lovász objasnil celkovú situáciu národnostného vysielania v RTVS a podčiarkol, že v priebehu posledných rokov došlo k navýšeniu počtu hodín rusínskeho vysielania v RTVS. Nová tím líderka Redakcie národnostno-etnického vysielania Rádia Patria v Košiciach Kristína Magdolenová prítomných informovala o naštartovaných  obsahových zmenách vo formátoch, ktoré sú pre Rusínov v rozhlase vysielané, hlavne v oblasti spravodajstva, a taktiež povedala o plánoch na nové formáty, čo by v konečnom dôsledku malo zvýšiť kvalitu rusínskeho vysielania a vzbudiť väčší záujem o toto vysielanie aj u mladšej generácie.

Dôležitým bodom programu bolo aj podanie informácie o aktuálnom dianí medzi rusínskymi aktivistami a Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku. Túto informáciu predniesli gréckokatolícky kňaz Milan Jasík z rusínskeho Spolku sv. Jána Krstiteľa a Jozef Hučko, obaja členovia Archieparchiálneho zhromaždenia, ktoré momentálne v Prešovskej gréckokatolíckej archieparchii prebieha. Členovia OSRS vyjadrili plnú podporu členom tohto zhromaždenia, ktorí chcú presadzovať zavádzanie rusínskeho jazyka do liturgického života cirkvi, ale aj ďalšie body, ktoré sa dotýkajú pastorácie Rusínov v ich materinskom jazyku.

Peter Medviď, tlačový hovorca OSRS

Viac informácií: www.pilip.sk