Závery z 19. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

   stit-farebny

ZÁVERY Z ROKOVANIA

       Závery z 19. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

konaného 24. septembra 2016 v Prešove

  1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) konštatuje, že oprávnení komunikovať s verejnosťou, inštitúciami a médiami v mene OSRS sú len predseda, hovorca alebo iný člen, ktorý je poverený uznesením OSRS. Individuálne aktivity jednotlivcov bez predchádzajúceho poverenia OSRS nereprezentujú stanoviská OSRS ani jeho členských organizácií.
  2.      OSRS žiada členov Pracovnej skupiny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR spracovaním písomnej požiadavky adresovanej zriaďovateľom stredných pedagogických škôl zabezpečiť výučbu rusínskeho jazyka pre budúcich učiteľov a vychovávateľov materských škôl.
  3.  OSRS žiada generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea o odvolanie Miroslava Sopoligu z funkcie riaditeľa SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku z dôvodu prijatia a zverejnenia záverov z konferencie „Ukrajinci v kultúre a histórii Karpát“.

Zapísal : Jakub Tuleja, tajomník OSRS

     V Prešove 24. septembra 2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *