Posts Categorized: Узнесіня – Uznesenia

Závery z 22. zasadania OSRS

Posted by & filed under .

ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 22. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 3. júna 2017 v Prešove   1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) poveruje predsedu OSRS J. Lipinského zostaviť návrh aktivít súvisiacich s oslavami 100. jubilejného výročia spoločného štátu Čechov, Slovákov a Rusínov.   Zapísal: Milan Pilip, v zastúpení tajomníka OSRS V Prešove […]

Závery z 20. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

    ZÁVERY Z ROKOVANIA        Závery z 20. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 3. decembra 2016 v Prešove Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) podporuje petíciu „Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine“, a protestuje proti porušovaniu vlastníckych práv obyvateľov v súvislosti s prieskumnými vrtmi a proti ohrozovaniu životného prostredia. OSRS poveruje členov Výboru pre národnostné menšiny […]

Závery z 19. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

    ZÁVERY Z ROKOVANIA        Závery z 19. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 24. septembra 2016 v Prešove Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) konštatuje, že oprávnení komunikovať s verejnosťou, inštitúciami a médiami v mene OSRS sú len predseda, hovorca alebo iný člen, ktorý je poverený uznesením OSRS. Individuálne aktivity jednotlivcov bez predchádzajúceho poverenia […]

Závery z 18. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 18. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 2. apríla 2016 v Prešove   Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) vyhlasuje Rok 2017 za rok Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho OSRS poveruje Petra Medviďa ďalšou koordináciou aktivít smerujúcich k záchrane rodného domu A. I. Dobrianskeho v Rudlove, vrátane organizovania ďalších aktivít pre zvýšenie informovanosti. […]

Závery zo 17. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery zo 17. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 16. januára 2016 v Prešove 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) podporuje riešenie otázky Rusínov gréckokatolíckeho vierovyznania spôsobom vymenovania pomocného biskupa v súčasnej Prešovskej archieparchii, ktorý by mal v pôsobnosti aj pastoráciu Rusínov. […]

Výzva predsedníctva Okrúhleho stola rusínskym organizáciám k projektom na rok 2016

Posted by & filed under .

Výzva predsedníctva Okrúhleho stola rusínskym organizáciám  Na základe vyhlásenia výzvy Úradu splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny na podávanie projektov v dotačnom programe Úradu vlády SR „Kultúra národnostných menšín 2016“, predsedníctvo Okrúhleho stola Rusínov Slovenska vyzýva všetky rusínske organizácie a ďalšie subjekty pôsobiace v rusínskom hnutí, aby vypracúvali a podávali také projekty na rok 2016, ktoré budú mať […]

Závery zo 16. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery zo 16. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 27. júna 2015 v Prešove 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) volí za člena predsedníctva OSRS zastupujúceho individuálnych členov Mgr. Annu Kuzmiakovú. 2. OSRS určuje systém odmeňovania vedenia a členov OSRS tak, že […]

Závery z 15. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 15. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 2. mája 2015 v Prešove 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) schvaľuje Program rozvoja rusínskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike. Poveruje D. Galandovú na vykonanie finálnych formálnych úprav. 2. OSRS schvaľuje „Model na […]

Závery zo 14. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery zo 14. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 14. februára 2015 v Prešove 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) sa obráti na vedenie národnostného vysielania RTVS s písomnými otázkami. 2. OSRS určuje delegáciu na rokovanie s predsedom Vlády SR v zložení […]

Závery z 13. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 13. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 4. októbra 2014 v Prešove 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) prerokoval model na rozdelenie financií pre rusínsku národnostnú menšinu, ktorý bude založený na rozdelení rozpočtu na fixnú a variabilnú časť. OSRS poveruje […]