Závery z 20. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

   stit-farebny

ZÁVERY Z ROKOVANIA

       Závery z 20. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

konaného 3. decembra 2016 v Prešove

  1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) podporuje petíciu „Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine“, a protestuje proti porušovaniu vlastníckych práv obyvateľov v súvislosti s prieskumnými vrtmi a proti ohrozovaniu životného prostredia.
  2. OSRS poveruje členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (Ján Lipinský, Milan Pilip) rokovať s ministrom kultúry o riešení rusínskych zbierok nachádzajúcich sa v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, ktoré sú prezentované ako ukrajinské zbierky.

Zapísal : Milan Pilip, predseda OSRS

     V Prešove, 3. decembra 2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *