Tlačová správa: V Prešove zasadal OSRS. Rusíni podporili aktivistov proti ťažbe ropy a plynu

Posted by & filed under .

V Prešove zasadal OSRS. Rusíni podporili aktivistov proti ťažbe ropy a plynu

Prešov, 3. december 2016

V sobotu sa v Prešove uskutočnilo 20. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Platforma medzi sebou privítala Kristínu Mojžišovú z Rozhlasu a televízie Slovenska a taktiež aktivistov, ktorí rozbehli petíciu „Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine“.

20. zasadnutie OSRS patrilo hlavne dvom dôležitým bodom, ku ktorým si Rusíni pozvali hostí. Tým prvým bolo hodnotenie stavu rusínskeho vysielania v rámci Národnostno-etnického vysielania (NEV) Rádia Patria v Košiciach. O tejto téme predstavitelia OSRS diskutovali s tím lídrom NEV Kristínou Mojžišovou.

Mojžišová na zasadnutí informovala o výsledkoch za posledné dva roky, ako aj o plánoch na rok 2017. OSRS pozitívne hodnotí nárast ročnej dotácie minút vyhradených pre rusínske vysielanie ako aj zavedenie nových relácií zameraných na občiansku publicistiku, ktoré majú u poslucháčov pozitívne ohlasy, či zvýšenie profesionality obsahu relácií, čo je pozitívnym prínosom Kristíny Mojžišovej od jej nástupu do funkcie tím lídra NEV. Na druhej strane platforma vyjadrila nespokojnosť s tým, že rusínska redakcia NEV na základe nedostatku finančných prostriedkov prestala s výrobou literárno-dramatických programov. RTVS bola jedinou inštitúciou, v rámci ktorej mohli Rusíni vyrábať literárno-dramatické programy a tým prezentovať svoju súčasnú literárnu tvorbu.

V poradí druhým dôležitým bodom bolo oboznámenie sa s problematikou aktivít spoločnosti Alpine Oil and Gas s.r.o. v obciach na severovýchode Slovenska. O tejto problematike na zasadnutí OSRS informovali členovia petičného výboru petície „Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine,“ Vladimír Ferko a Roland Noga.

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska po oboznámení sa so všetkými okolnosťami, ktoré aktivisti na zasadnutí odprezentovali, podporuje petíciu „Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine“ a protestuje proti porušovaniu vlastníckych práv obyvateľov v súvislosti s prieskumnými vrtmi a proti ohrozovaniu životného prostredia. Platforma si uvedomuje, že ropa a plyn sú komodity, ktoré využívame všetci, no nemôže súhlasiť so spôsobom, akým sa spoločnosť Alpine Oil and Gas s.r.o. správa k vlastníkom pozemkov, ako sú porušované ich práva a ako sa na to štátne orgány ticho prizerajú, hoci sú práva dotknutých ľudí garantované Ústavou Slovenskej republiky. OSRS taktiež nemôže súhlasiť s tým, aby boli zamlčiavané fakty o možných rizikách nenávratného poškodenia životného prostredia v daných obciach, ktoré môžu viesť k nemožnosti žiť v týchto obciach.

Rusíni taktiež pripomínajú, že rusínske obce už v histórii padli za obeť projektom, ktoré zapríčinili vynútený zánik týchto obcí. Takým projektom bolo budovanie vodnej priehrady Starina či vytvorenie Vojenského obvodu Javorina. Dnes sú medzi obcami, v ktorých sa majú robiť prieskumné vrty, znova aj rusínske obce. OSRS by privítal, ak by do regiónu severovýchodného Slovenska boli zabezpečené investície, ktoré by v tomto kraji dali ľuďom prácu, a nie investície, ktoré ich z neho budú vyháňať, ako sa to môže stať pri narušení životného prostredia.

OSRS taktiež poveril členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Jána Lipinského a Milana Pilipa rokovať s ministrom kultúry o riešení rusínskych zbierok nachádzajúcich sa v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, ktoré sú prezentované ako ukrajinské zbierky.

Peter Medviď, hovorca OSRS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *