Posts Categorized: Узнесіня – Uznesenia

ZÁVERY Z 27. ZASADANIA OSRS

Posted by & filed under , , , .

ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 27. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 26. januára 2019 v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove Okrúhly stôl Rusínov Slovenska bude iniciovať ďalšie aktivity k 100. výročiu spoločného štátu Čechov, Slovákov a Rusínov aj v roku 2019,                    Užhorod, máj 2019,   pripomenutie si zasadnutia CRNR […]

ZÁVERY Z 26. ZASADANIA OSRS

Posted by & filed under , .

ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 26. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 2. júna 2018 v Prešove Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS) volí predsedníctvo v zložení: predseda: Ján Lipinský tajomník: Jakub Tuleja hovorca: Peter Medviď za kolektívnych členov: Jozef Tkáč za individuálnych členov: Michal Firkaľ člen VNMES ex offo: Milan Pilip člen VNMES ex […]

ZÁVERY Z 25. ZASADANIA OSRS

Posted by & filed under , .

ZÁVERY Z ROKOVANIA Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) pripraví konferenciu k 100. výročiu vzniku ČSR – spoločného štátu Čechov, Slovákov a Rusínov    OSRS schválilo logo pre aktivity 100. výročia vzniku ČSR – spoločného štátu Čechov, Slovákov a Rusínov   OSRS nominovalo do komisie pre vedeckú a odbornú činnosť Múzea Rusínskej kultúry Danielu Kapraľovú a Adriána Lattu   […]

Závery z 24. zasadania OSRS

Posted by & filed under , .

       ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 24. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 2. decembra 2017 v Prešove Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) vytvoril pracovnú skupinu, ktorá je poverená iniciovať a koordinovať aktivity vedúce k pripomenutiu 100. výročia spoločného štátu Čechov, Slovákov a Rusínov (1918-2018) OSRS preposlalo starostom rusínskych obcí manuál k príprave a realizácií kultúrnych […]

Závery z 22. zasadania OSRS

Posted by & filed under .

ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 22. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 3. júna 2017 v Prešove   1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) poveruje predsedu OSRS J. Lipinského zostaviť návrh aktivít súvisiacich s oslavami 100. jubilejného výročia spoločného štátu Čechov, Slovákov a Rusínov.   Zapísal: Milan Pilip, v zastúpení tajomníka OSRS V Prešove […]

Závery z 20. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

    ZÁVERY Z ROKOVANIA        Závery z 20. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 3. decembra 2016 v Prešove Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) podporuje petíciu „Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine“, a protestuje proti porušovaniu vlastníckych práv obyvateľov v súvislosti s prieskumnými vrtmi a proti ohrozovaniu životného prostredia. OSRS poveruje členov Výboru pre národnostné menšiny […]

Závery z 19. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

    ZÁVERY Z ROKOVANIA        Závery z 19. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 24. septembra 2016 v Prešove Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) konštatuje, že oprávnení komunikovať s verejnosťou, inštitúciami a médiami v mene OSRS sú len predseda, hovorca alebo iný člen, ktorý je poverený uznesením OSRS. Individuálne aktivity jednotlivcov bez predchádzajúceho poverenia […]

Závery z 18. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 18. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 2. apríla 2016 v Prešove   Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) vyhlasuje Rok 2017 za rok Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho OSRS poveruje Petra Medviďa ďalšou koordináciou aktivít smerujúcich k záchrane rodného domu A. I. Dobrianskeho v Rudlove, vrátane organizovania ďalších aktivít pre zvýšenie informovanosti. […]

Závery zo 17. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery zo 17. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 16. januára 2016 v Prešove 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) podporuje riešenie otázky Rusínov gréckokatolíckeho vierovyznania spôsobom vymenovania pomocného biskupa v súčasnej Prešovskej archieparchii, ktorý by mal v pôsobnosti aj pastoráciu Rusínov. […]

Výzva predsedníctva Okrúhleho stola rusínskym organizáciám k projektom na rok 2016

Posted by & filed under .

Výzva predsedníctva Okrúhleho stola rusínskym organizáciám  Na základe vyhlásenia výzvy Úradu splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny na podávanie projektov v dotačnom programe Úradu vlády SR „Kultúra národnostných menšín 2016“, predsedníctvo Okrúhleho stola Rusínov Slovenska vyzýva všetky rusínske organizácie a ďalšie subjekty pôsobiace v rusínskom hnutí, aby vypracúvali a podávali také projekty na rok 2016, ktoré budú mať […]