UZNESENIA Z 33. ZASADANIA OSRS

Posted by & filed under .

UZNESENIE

z 33. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

konaného 2. októbra 2020 online formou

  • 1. Zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) poveruje Ing. Petra Štefaňáka, PhD. a Ing. Martina Karaša organizáciou a realizáciou stretnutí so starostami v regiónoch.
  • 2. Zasadanie berie na vedomie:
  • a) informáciu o pripravovanej kampani pred sčítaním obyvateľstva v roku 2021
  • b) informácie zo stretnutí zástupcov OSRS s predstaviteľmi štátnych inštitúcií.

Zapísal: Mgr. Milan Pilip, tajomník OSRS

V Bardejove 2. októbra 2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *