ZÁVERY Z 27. ZASADANIA OSRS

Posted by & filed under , , , .

znak

ZÁVERY Z ROKOVANIA

Závery z 27. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

konaného 26. januára 2019 v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove

  1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska bude iniciovať ďalšie aktivity k 100. výročiu spoločného štátu Čechov, Slovákov a Rusínov aj v roku 2019,

                   Užhorod, máj 2019,   pripomenutie si zasadnutia CRNR spred     100 rokov,    Bratislava, oslavy 100. výročia  začlenenia Podkarpatskej Rusi do 1. ČSR.

2.       Medzilaborce, november 2019, medzinárodná konferencia k Nežnej revolúcii,

3.       Okrúhly stôl Rusínov Slovenska sa bude hlbšie zaoberať otázkou efektívnosti využívania finančných prostriedkov – hodnota za peniaze – z Kult Minor 2018.

4.       Okrúhly stôl Rusínov Slovenska v roku 2019:

-bude iniciovať stretnutie Rusínov v Užhorode, máj 2019, spomienka na zasadanie Centrálnej Ruskej Národnej Rady z 8. mája 1919,

– bude iniciovať oslavy vzniku spoločného štátu Čechoslovákov a Rusínov v  Bratislave, september 2019,

– realizuje premiéru dokumentárneho filmu Podkarpatská rusínska maliarska škola, Bratislava

– vydá knihu Československý svet v Karpatoch 2,

– ponúkne pre obce a kultúrne zariadenia – podľa dohodnutej dramaturgie   Premietanie filmu V osídlach veľmoci, beseda o knihe Československý svet v Karpatoch a výstavu Osobností rusínskej medzivojnovej histórie.

Zapísal: Jakub Tuleja, tajomník OSRS

V Prešove 26. januára 2019

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *