Závery z 29. zasadania OSRS

Posted by & filed under .

ZÁVERY Z ROKOVANIA

Závery z 29. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

konaného 21. septembra 2019 v Prešove

1.Zasadanie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“)

a) súhlasí so zriadením právnej subjektivity OSRS a poveruje predsedníctvo OSRS prípravou návrhu,

b) súhlasí so zmenou Rokovacieho poriadku OSRS tak, aby sa upravil počet mandátov kolektívnych členov podľa počtu členov (odstupňovanie do 19 členov 2 hlasy, od 20 do 99 členov 3 hlasy, 100 a viac členov 4 hlasy, školy, firmy a obce fixne 2 hlasy) a poveruje predsedníctvo OSRS prípravou návrhu.

2. Zasadanie OSRS schvaľuje zmeny v Zásadách pre platenie členského OSRS.

3. OSRS ruší komisie OSRS a menuje garantov pre oblasti:

a) legislatíva,

b) školstvo,

c) kultúra,

d) médiá,

e) samosprávy a regionálny rozvoj,

f) cirkevné záležitosti.

Zasadanie OSRS poveruje predsedníctvo OSRS osloviť odborníkov a vymenovať garantov pre stanovené oblasti, ktorí budú mať kompetenciu zriadiť pracovné skupiny.

4. OSRS zriaďuje Výbor pre sčítanie obyvateľov 2021, ktorý pripraví a zrealizuje kampaň pred sčítaním obyvateľov.

5. OSRS vyhlasuje rok 2020 ako „Rok 2020 – Rok rusínskej dediny“.

6. OSRS vyzýva politické strany, ktorým reálne záleží na rusínskej národnostnej menšine, a ostatných národnostných menšinách na Slovensku, aby otvorili tému prijatia zákona o národnostných menšinách, a zmeny volebného systému, ktorý umožní národnostným menšinám voliť stanovený počet svojich poslancov NR SR na samostatných kandidátnych (národnostných) listinách.

Zapísal: Milan Pilip, tajomník OSRS

V Prešove 21. septembra 2019

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *