ZÁVERY Z 31. ZASADANIA OSRS

Posted by & filed under .

ZÁVERY Z ROKOVANIA

Závery z 31. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

konaného 8. februára 2020 v Prešove

1.Zasadanie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) berie na vedomie:

a) logotyp Roka 2020 – Roka Rusínskej dediny,

b) akčný plán pre Rok 2020 – Rok rusínskej dediny a pre kampaň pred sčítaním obyvateľstva 2021.

2. Zasadanie OSRS:

a) zriaďuje Rad Adolfa Dobrianskeho,

b) schvaľuje štatút Radu Adolfa Dobrianskeho,

c) poveruje predsedníctvo OSRS zostaviť radovu návrhovú komisiu a predložiť Zasadaniu OSRS na schválenie per rollam,

d) volí Milana Pilipa za kancelára Radu Adolfa Dobrianskeho

e) schvaľuje prepožičanie Radu Adolfa Dobrianskeho IV. triedu (dôstojník) pre Vasiľa Jabura a Annu Kuzmiakovú, V. triedu (rytier) pre Bogdana Gambaľa.

3. Zasadanie OSRS:

a) schvaľuje stanovy občianskeho združenia OSRS,

b) menuje prípravný výbor v zložení Peter Štefaňák, Peter Medviď a Milan Pilip pre administratívne zabezpečenie registrácie občianskeho združenia.

Zapísal: Milan Pilip, tajomník OSRS

V Prešove 8. februára 2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *