Odbŷlo s’a 30-te zasidaňa Okruhloho stola Rusyniv Sloveňska

Posted by & filed under .

V subotu 30-ho novembra 2019-ho roku odbŷlo s’a v Pr’ašovi vže 30-te zasidaňa Okruhloho stola Rusyniv Sloveňska (OSRS). Na zasidaňu, kotre odkrŷv predseda OSRS, platforma pryvitala i starostiv sel, kotrŷ ne suť členamy.
OSRS na ostatňe zasidaňa okremo zaprošala starostiv rusyňskŷch všŷtkŷch sel, žebŷ z nyma odkonzultovaty pryhotovliňa i prochodžiňa podij v ramkach Roku rusyňskoho sela, kotrŷj platforma vŷholosyla na rik 2020, i jednočasno s’a obhovoryla z tŷm povjazana kampaň pered perepysom naseliňa, kotrŷj bude prochodyty u 2021-im roci.

Rik rusyňskoho sela
Po prezentaciji Petra Štefaňaka, v kotrŷj bŷly predstavlenŷ okremŷ aktivnosty, kotrŷ bŷ s’a maly v ramkach Roku rusyňskoho sela realizovaty, OSRS vŷrišŷv, že bude vŷtovorena okrema roboča grupa, kotra bude maty zadaču realizovaty dojidnanŷ podiji v okremŷch rusyňskŷch okresach.

Staraty bŷ s’a o to maly regionalnŷ koordinatorŷ, kotrŷch prezidija platformŷ oslovyť i na osnovi rekomandacij starostiv ci rusyňskŷch aktivistiv iz danŷch regioniv. Predseda maje do kinc’a januara 2020-ho roku pryhotovyty i akčnŷj plan, žebŷ Rik rusyňskoho sela prochodyv na štonajvŷsšij urovny i našŷ regionŷ s’a nelem pozitivno odprezentovaly, no jednočasno s’a vkazalo i na problemŷ, z kotrŷma mus’ať boroty s’a v ne malij kiľkosty našŷch sel.

Začatkom roku 2020 bŷ malo bŷty, tak jak i v prypadi poperednich jubilejnŷch rokiv, kotrŷ OSRS vŷholosyv, publikovane logo jubileju, kotre bŷ s’a malo chosnovaty na všŷtkŷch podijach, jakŷ buduť chotity zalučity s’a do jubileju.

Perepys naseliňa
Vjedno iz jubilejnŷm rokom choče OSRS perepojity i kampaň pered perepysom naseliňa, kotrŷj bude prochodyty u 2021-im roci. Na zasidaňu bŷly odprezentovanŷ všŷtkŷ formŷ propagaciji, kotrŷ s’a chosnovaly v perepysi iz 2011-ho roku i obhovorylo s’a, z čim bŷ bŷlo mož robyty i v slidujučij kampani, holovno, keď za ostatnich des’ať rokiv na velykij syli nabraly socialnŷ siti jak Facebook ci Instagram.

Učastnŷ zasidaňa zhodly s’a a tim, že bude treba schosnovaty všŷtkŷ sredstva komunikaciji, kotrŷ s’a osvidčily pry poperednij kampani – bilbordŷ, papir’ovŷ agitačnŷ materialŷ, videa i avdio džinglŷ, z tŷm, že vŷchosnujuť s’a i kanalŷ komunikaciji, kotrŷ za tot čas prybŷly i suť štoraz popularnišŷ, holovno u molodšoj generaciji.

Martin Sičak zaproponovav učastnŷm zasidaňa i vŷtvoriňa okremoj vebovoj storinkŷ, kotra bŷ bŷla prysvjačena perepysu naseliňa.

Po tim punkti skinčila časť zasidaňa, na kotrij braly učasť i starostove rusyňskŷch sel, kotrŷ ne suť členamy OSRS. Keďže mnohŷ starostove s’a opravdaly za svoju neučasť, a platforma choče oslovyty štonajšŷrše čislo starostiv, kotrŷ bŷ participovaly na jubilejnim roci i kampani pered perepysom, OSRS jim rezultatŷ znova pošle z oslovliňom o spivpracu.

OSRS rachuje, že tak, jak to bŷlo i pered ostatnim perepysom, na kampani buduť braty učasť všŷtkŷ rusyňskŷ organizaciji, nelem členove OSRS, kotrŷm zaležŷť na rusyňskim dili dovjedna, žebŷ dos’ahly s’a znova pozitivnŷ rezultatŷ pro Rusyniv.

Hovorylo s’a i o financovaňu
V druhij časty zasidaňa hovorylo s’a okrim inšoho i o financovaňu grantovŷch projektiv z Fondu na pidporu kulturŷ narodnostnŷch menšŷn na rik 2020.

Učasť na OSRS brav i predseda Rusyňskoj obrodŷ na Sloveňsku Martin Karaš, kotrŷj pryobic’av zahnaty platformi propoziciju štrukturŷ financovaňa podľa okremŷch oblastej, kotra bŷla schvalena Koordinačnŷm vŷborom ROS na joho ostatnim zasidaňu u Svidnyku. OSRS potverdylo, že financovaňom bude zanymaty s’a na najblyzšim zasidaňu i zaprosyť znova štonajšŷršŷj okruh organizacij, žebŷ tota tema bŷla pozitivno vŷrišena ku spokijnosty.

PETRO MEDVІĎ

LEM.FM (Lemkowyna, Poľsko)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *