ZÁVERY Z 26. ZASADANIA OSRS

Posted by & filed under , .

ZÁVERY Z ROKOVANIA

Závery z 26. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

konaného 2. júna 2018 v Prešove

  1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS) volí predsedníctvo v zložení:

predseda: Ján Lipinský

tajomník: Jakub Tuleja

hovorca: Peter Medviď

za kolektívnych členov: Jozef Tkáč

za individuálnych členov: Michal Firkaľ

člen VNMES ex offo: Milan Pilip

člen VNMES ex offo: Peter Medviď

  1. OSRS bude iniciovať stretnutie starostov rusínskych obcí s cieľom vytvoriť spoločnú platformu s názvom Hromada primátorov a starostov rusínskych miest a obcí Slovenska.
  1. OSRS poveruje P. Štefaňáka zostavením pracovnej skupiny pre určenie merateľných ukazovateľov a sledovanie efektivity projektov podporených Fondom pre národnostné menšiny, a predložením návrhu jej zloženia predsedníctvu OSRS, ktoré ju schváli.

Zapísal: Milan Pilip, člen predsedníctva OSRS

V Prešove 2. júna 2018

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *