Závery z 24. zasadania OSRS

Posted by & filed under , .

 

 

znak 

 ZÁVERY Z ROKOVANIA

Závery z 24. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 2. decembra 2017 v Prešove

  1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) vytvoril pracovnú skupinu, ktorá je poverená iniciovať a koordinovať aktivity vedúce k pripomenutiu 100. výročia spoločného štátu Čechov, Slovákov a Rusínov (1918-2018)
  2. OSRS preposlalo starostom rusínskych obcí manuál k príprave a realizácií kultúrnych aktivít
  3. OSRS zabezpečilo aktivity k informovaniu širokej verejnosti o 200. výročí narodenia A. I. Dobrianskeho

Zapísal: Jakub Tuleja, tajomník OSRS

V Prešove 2. decembra 2017

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *