UZNESENIA Z 32. ZASADANIA OSRS

Posted by & filed under .

UZNESENIA

z 32. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

konaného 11. júla 2020 v Prešove

1.Zasadanie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) volí predsedníctvo v zložení:

a) predseda OSRS: Ing. Peter ŠTEFAŇÁK, PhD.,

b) člen zastupujúci kolektívnych členov: Jozef TKÁČ (DAD),

c) členka zastupujúca individuálnych členov: Mgr. Anna KUZMIAKOVÁ,

d) člen poradného orgánu vlády SR (ex offo): Mgr. Peter MEDVIĎ,

e) člen poradného orgánu vlády SR (ex offo): Mgr. Milan PILIP,

f) hovorca OSRS: Mgr. Peter MEDVIĎ,

g) tajomník OSRS: Mgr. Milan PILIP.

2. Zasadanie OSRS volí revízora OSRS: Ing. Peter JARINČÍK.

3. Zasadanie OSRS vyzýva členov OSRS, aby všetku korešpondenciu so štátnou správou a samosprávami konzultovali s predsedníctvom OSRS, aby takú korešpondenciu zasielali výlučne na základe poverenia OSRS, prípadne aby jej odosielanie zverili vedeniu OSRS.

Zapísal: Mgr. Milan Pilip, tajomník OSRS

V Prešove 11. júla 2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *