Posts By: matus.dopiriak

УЗНЕСІНЯ З 37. ЗАСІДАНЯ ОСРС / UZNESENIE Z 37. ZASADANIE OSRS

Posted by & filed under .

z 37. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 10. novembra 2023 Zasadanie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) v zmysle čl. 4 ods. 5 písm. a) stanov OSRS navrhuje zotrvanie jednej Odbornej rady pre rusínsku národnostnú menšinu v rámci Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „FPKNM“) a navrhuje menovať členov do tejto […]

УЗНЕСІНЯ З 36. ЗАСІДАНЯ ОСРС / UZNESENIE Z 36. ZASADANIA OSRS

Posted by & filed under .

UZNESENIE z 36. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 03. novembra 2023 1. Zasadanie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) v zmysle čl. 5 stanov OSRS volí troch členov predsedníctva v zložení: člen zastupujúci kolektívnych členov: JUDr. JOZEF BADIDA, LLM. (Labyrsky Rusyny), člen zastupujúca individuálnych členov: MICHAL SEKERÁK, tretí člen Výboru pre národnostné menšiny a […]

УЗНЕСІНЯ З 35. ЗАСІДАНЯ ОСРС / UZNESENIE z 35. Zasadania OSRS

Posted by & filed under .

UZNESENIE z 35. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 02.júna 2023 Zasadanie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) v zmysle čl. 4 ods. 5 písm. b) Stanov OSRS menuje za predsedu Komisie pre regionálny rozvoj a samosprávy pána Michala Sekeráka a poveruje ho výberom členov do danej komisie. Zasadanie OSRS v zmysle čl. 4 ods. 5 písm. […]

УЗНЕСІНЯ З 34. ЗАСІДАНЯ ОСРС / UZNESENIE z 34. Zasadania OSRS

Posted by & filed under .

UZNESENIE z 34. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 21. októbra 2022 Zasadanie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) berie na vedomie: informáciu o činnosti OSRS, správu revízora OSRS, Správu o zistených skutočnostiach v súvislosti s predloženým vyúčtovaním výdavkov projektu, informáciu o hodnotení kampane Sme Rusíni v kontexte výsledkov sčítania obyvateľstva 2021. Zasadanie OSRS ruší garantov pre odborné oblasti a Výbor pre […]