УЗНЕСІНЯ З 36. ЗАСІДАНЯ ОСРС / UZNESENIE Z 36. ZASADANIA OSRS

Posted by & filed under .

UZNESENIE

z 36. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 03. novembra 2023

1. Zasadanie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) v zmysle čl. 5 stanov OSRS volí troch členov predsedníctva v zložení:

  • člen zastupujúci kolektívnych členov: JUDr. JOZEF BADIDA, LLM. (Labyrsky Rusyny),
  • člen zastupujúca individuálnych členov: MICHAL SEKERÁK,
  • tretí člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len „VNMES“) za rusínsku národnostnú menšinu ex offo: Ing. MARTIN KARAŠ.

2. Zasadanie OSRS v zmysle čl. 4 ods. 5 písm. b) stanov OSRS poveruje Ing. Matúša Dopiriaka kreovať cirkevnú komisiu, stanoviť ciele a štruktúru.

3. Zasadanie OSRS v zmysle čl. 4 ods. 5 písm. f) stanov OSRS schvaľuje pozmeniť stanovy z dôvodu doplňujúcich volieb do VNMES zo dňa 23. októbra 2023. Namiesto dvoch členov ex offo budú členmi predsedníctva traja členovia ex offo.

4. Predsedníctvo OSRS schvaľuje prijatie za riadneho kolektívneho člena občianske združenie Rusínsky folklór, ktoré zastupuje Mgr. Dominika Novotná.

5. Zasadanie OSRS v zmysle čl. 4 ods. 5 písm. b) stanov OSRS menuje delegáciu pre stretnutie s predstaviteľmi Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“) v zložení: predstaviteľ starostov Michal Sekerák, predseda OSRS Ing. Peter Štefaňák, PhD., člen predsedníctva OSRS Mgr. Peter Medviď a dvaja členovia – Bc. Stanislav Hvozda, Mgr. Dominika Novotná.

6. Zasadnutie OSRS berie na vedomie:

  • Správu o aktivite jednotlivých komisií od koordinátorov
  • Správu o aktivitách pracovnej skupiny k novele Zákona o fonde na podporu kultúry národnostných menšín
  • Správu o prieskume medzi základnými školami v rusínskych regiónoch.

Zapísal: Ing. Matúš Dopiriak, tajomník OSRS
V Prešove 03. novembra 2023

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *