Daily Archives: streda, 15 novembra, 2023

УЗНЕСІНЯ З 37. ЗАСІДАНЯ ОСРС / UZNESENIE Z 37. ZASADANIE OSRS

Posted by & filed under .

z 37. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 10. novembra 2023 Zasadanie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) v zmysle čl. 4 ods. 5 písm. a) stanov OSRS navrhuje zotrvanie jednej Odbornej rady pre rusínsku národnostnú menšinu v rámci Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „FPKNM“) a navrhuje menovať členov do tejto […]

УЗНЕСІНЯ З 36. ЗАСІДАНЯ ОСРС / UZNESENIE Z 36. ZASADANIA OSRS

Posted by & filed under .

UZNESENIE z 36. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 03. novembra 2023 1. Zasadanie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) v zmysle čl. 5 stanov OSRS volí troch členov predsedníctva v zložení: člen zastupujúci kolektívnych členov: JUDr. JOZEF BADIDA, LLM. (Labyrsky Rusyny), člen zastupujúca individuálnych členov: MICHAL SEKERÁK, tretí člen Výboru pre národnostné menšiny a […]