УЗНЕСІНЯ З 35. ЗАСІДАНЯ ОСРС / UZNESENIE z 35. Zasadania OSRS

Posted by & filed under .

UZNESENIE

z 35. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 02.júna 2023

 1. Zasadanie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) v zmysle čl. 4 ods. 5 písm. b) Stanov OSRS menuje za predsedu Komisie pre regionálny rozvoj a samosprávy pána Michala Sekeráka a poveruje ho výberom členov do danej komisie.
 1. Zasadanie OSRS v zmysle čl. 4 ods. 5 písm. b) Stanov OSRS schvaľuje nezriadiť Komisiu pre školstvo a rusínsky jazyk vrámci OSRS, ale pripojiť členov OSRS k existujúcej komisii na Ústave rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len „UNIPO“).
 1. Zasadanie OSRS berie na vedomie:
  • proces vytvárania cirkevnej komisie,
  • aktivity historickej komisie,
  • aktivity a doplnenie koncepcie kultúrnej komisie,
  • úlohu zriadenej legislatívnej komisie.
 1. Zasadanie OSRS schvaľuje, aby kultúrna komisia bola poverená komunikovať a predkladať podnety na zápis do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Zároveň zasadanie OSRS poveruje komunikovať s Rusínmi žijúcimi v Poľskej republike ohľadom spoločného predkladania návrhov na UNESCO.
 1. Zasadanie OSRS vyzýva členov OSRS, aby do 15. júna predkladali návrhy o bodoch rokovaní s Prešovským samosprávnym krajom (ďalej len „PSK“), Gréckokatolíckou metropoliou na Slovensku a Pravoslávnou cirkvou na Slovensku.
 1. Zasadanie OSRS poveruje vedenie OSRS, aby naďalej komunikovalo s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny vo veci zachovania jazykových práv v prípade realizácie nového administratívneho delenia SR.

Zapísal: Ing. Matúš Dopiriak, tajomník OSRS.

V Prešove 02. júna 2023.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *