Posts By: admin

Tlačová správa: Rusíni schválili program rozvoja. Zvolili si aj nové predsedníctvo

Posted by & filed under .

Rusíni schválili program rozvoja. Zvolili si aj nové predsedníctvo Prešov, 3. mája 2015 Počas víkendu sa v Prešove uskutočnilo 15. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Najdôležitejším bodom programu bolo schválenie Programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike. Platforma si zvolila aj nové predsedníctvo. Zasadnutie začalo v sobotu slávnostnou časťou. Členovia OSRS  sa stretli pri pamätníku […]

Пресова справа: Русины схвалили проґрам розвитку. Зволили собі і нову презідію

Posted by & filed under .

Русины схвалили проґрам розвитку. Зволили собі і нову презідію Пряшів, 3-го мая 2015 р. Через вікенд в Пряшові проходило 15-те засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Найважнішым пунктом проґраму было схваліня Проґраму розвитку русиньской народностной меншыны в Словацькій републіці. Платформа собі зволила і нову презідію. Засіданя зачало в суботу святочнов частьов. Членове ОСРС ся стрітили […]

Závery z 15. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery z 15. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 2. mája 2015 v Prešove 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) schvaľuje Program rozvoja rusínskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike. Poveruje D. Galandovú na vykonanie finálnych formálnych úprav. 2. OSRS schvaľuje „Model na […]

Tlačová správa: Rusíni sa stretli so zástupcami RTVS

Posted by & filed under .

Rusíni sa stretli so zástupcami RTVS Prešov, 14. február 2015 Dnes sa v Prešove konalo v poradí 14. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Medzi dôležité body patrilo stretnutie so zástupcami Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) a taktiež podanie informácie o aktuálnom dianí medzi rusínskymi aktivistami a Gréckokatolíckou cirkvou v oblasti zavádzania rusínskeho jazyka do liturgie. Na zasadnutí OSRS […]

Пресова справа: Русины ся днесь стрітли з представителями RTVS

Posted by & filed under .

Русины ся днесь стрітли з представителями RTVS Пряшів, 14. фебруар 2015 Днесь у Пряшові проходило 14-те засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Міджі важны пункты належала стріча з представителями Розгласу і телевізії Словеньска (RTVS) і таксамо поданя інформації о актуалнім діяню міджі русиньскыма актівістами і Ґрекокатолицьков церьквов в области заведжіня русиньского языка до літурґії. На […]

Závery zo 14. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA ZÁVERY Z ROKOVANIA Závery zo 14. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 14. februára 2015 v Prešove 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) sa obráti na vedenie národnostného vysielania RTVS s písomnými otázkami. 2. OSRS určuje delegáciu na rokovanie s predsedom Vlády SR v zložení […]

Stanovisko OSRS ku kráteniu vysielania v médiách

Posted by & filed under .

teraz.sk: http://www.teraz.sk/eurovolby-2014/osrs-proti-krateniu-vysielania-rusinsky-/116387-clanok.html 24hod.sk: http://www.24hod.sk/osrs-je-proti-krateniu-vysielania-v-rusinskom-jazyku-cl334482.html pozri.sk: http://spravy.pozri.sk/clanok/OSRS-je-proti-krateniu-vysielania-v-rusinskom-jazyku/300449