Vyhlásenie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska k článkom Vladimíra Jancuru

Posted by & filed under , .

Vyhlásenie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska k článkom Vladimíra Jancuru

Vážená redakcia Denníka Pravda,

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS) s poľutovaním sleduje  články reportéra Denníka Pravda Vladimíra Jancuru, ktoré sa dotýkajú problematiky Rusínov a Ukrajincov v historických súvislostiach. Posledný takýto článok bol publikovaný na internetovej stránke denníka s názvom ‚Rušenie‘ Beneša ako kvadratúra kruhu dňa 12. 6. 2017, v ktorom autor pracuje s pojmom „ukrajinsko‐rusínska menšina“.

Rusínom bola počas komunistického režimu násilne vzatá ich rusínska identita, nemohli sa k svojej národnosti slobodne prihlásiť  a boli násilne ukrajinizovaní,  či už transformáciou rusínskeho školstva, ktoré tu fungovalo, na školstvo ukrajinské, prípadne národnostným vysielaním v ukrajinskom jazyku ako aj ďalšími spôsobmi. Tento stav trval v Československu od konca 40. rokov 20. storočia až do revolúcie v novembri 1989.    Po Nežnej revolúcii sa obnovilo rusínske hnutie, keď  bola v Medzilaborciach založená prvá ponovembrová rusínska organizácia Rusínska obroda. Postupne začali vznikať aj ďalšie organizácie, rusínske hnutie vo vtedajšom Československu sa zapojilo do svetového rusínskeho obrodenia, keď  v Medzilaborciach v roku 1991 Rusíni zorganizovali prvý Svetový kongres Rusínov, ktorý dodnes pôsobí ako najvyššia medzinárodná rusínska organizácia. V tom istom roku v Československu prebehlo aj sčítanie obyvateľstva, v ktorom sa po desiatkach rokov prvý krát mohli znova slobodne Rusíni prihlásiť  k svojej národnosti a k svojmu materinskému jazyku. Rusíni sú na Slovensku uznaní ako samostatná národnosť, majú všetky práva národnostnej menšiny, rovnako, ako ich má aj samostatná ukrajinská národnosť, ktorá je tiež v našej krajine uznaná medzi 13 menšinami. Rusíni majú svoje profesionálne inštitúcie – Divadlo Alexandra Duchnoviča, Poddukelský umelecký ľudový súbor, Inštitút rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove, SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove. Od roku 1995 majú svoj kodifikovaný jazyk, pracujú na tom, aby mali vlastné školy.

Rusíni každým sčítaním obyvateľstva dosahujú vyššie  čísla,  čo je dôkazom toho, že si  čoraz viac uvedomujú svoju identitu, ktorá im bola komunistickým režimom vzatá. Rusíni sú uznaní aj v ďalších štátoch, v ktorých žijú, s výnimkou Ukrajiny, ktorá pokračuje v komunistami vykonštruovanej politike ukrajinizácie Rusínov.

Aj dnes sa nájdu ukrajinské organizácie na Slovensku, ktoré hovoria o Rusínoch ako o časti ukrajinského národa, pracujú s pojmami Rusín‐Ukrajinec, rusínsko‐ukrajinská menšina atď. Robia tak preto, lebo ich počty sa  čoraz viac zmenšujú a ich organizácie pomaly nebudú mať  žiadne opodstatnenie.

Nehľadiac na dôvody používania takýchto zavádzajúcich pojmov zo strany ukrajinských organizácií, musíme podotknúť, že na Slovensku nie je uznaná žiadna rusínsko‐ukrajinská menšina a tak nemôže existovať  ani  člen menšiny Rusín‐Ukrajinec. Keďže je uznaná samostatná ukrajinská a samostatná rusínska menšina, je potrebné pracovať s týmito pojmami a taktiež pracovať so samostatnými názvami členov týchto menšín – Rusín (v prípade Rusínov v Poľsku je možné pracovať  s pojmom Lemko), prípadne Ukrajinec, a nie s pojmom Rusín‐Ukrajinec (Lemko‐Ukrajinec). Naviac, odnárodňovanie, čo je v prípade používania takýchto zavádzajúcich pojmov ako Rusín‐Ukrajinec, rusínsko‐ukrajinská menšina, jasný zámer, je podľa slovenskej legislatívy, ale aj podľa medzinárodných dokumentov o ochrane národnostných menšín  či jazykov národnostných menšín, ktoré podpísala aj Slovenská republika,  neprípustné.

Preto sa ohradzujeme od šírenia takýchto dezinformácií, ktoré sa vytárajú za účelom pokračovania v politike odnárodňovania Rusínov a vytvárania dojmu, že sú časťou ukrajinského národa a zároveň si myslíme, že mienkotvorný celoplošný denník, akým Denník Pravda je, by sa mal od takýchto pojmov v budúcnosti dištancovať  a mal by používať slovník, ktorý neprotirečí slovenskej legislatíve, a hlavne neberie občanom Slovenska rusínskej menšiny ich vlastnú identitu miešaním jej s identitou ukrajinskou.

Veríme, že toto naše stanovisko vezmete v prípade  článkov Vladimíra Jancuru, ale aj iných autorov, v budúcnosti na vedomie a Vaše redakčné texty nebudú publikované so zavádzajúcimi pojmami, ktoré poškodzujú slovenských občanov rusínskej národnosti. Pokladáme za potrebné pripomenúť to hlavne v čase, keď sa blíži 100. výročie založenia 1. Československej republiky, ktorá bola spoločným štátom Čechov, Slovákov a Rusínov, republiky, v ktorej boli Rusíni štátotvorným národom s vlastnou politickou reprezentáciou a vlastným guvernérom pre Podkarpatskú Rus.

S pozdravom,

Peter Medviď

hovorca OSRS

V Prešove, 14. jún 2017

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *