Mimoriadne zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Posted by & filed under , .

V nadväznosti na volebné zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny sa uskutočnilo v utorok 18. júla 2017 v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky mimoriadne zasadnutie výboru už v jeho novom zložení. Predseda výboru László Bukovszky odovzdal novým členkám a členom menovacie dekréty a zaželal im veľa spoločných úspechov v práci výboru ako významného participatívneho mechanizmu národnostných menšín na veciach, ktoré sa ich týkajú.

Na mimoriadnom zasadnutí výbor taktiež tajnou voľbou a uznesením č. 111 navrhol za člena dozornej komisie Fondu na podporu Kultúry národnostných menšín pána Igora Turuka a zároveň poveril predsedu výboru predložiť ministrovi kultúry Slovenskej republiky návrh na vymenovanie pána Igora Turuka za člena dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Zároveň výbor tajnou voľbou zvolil za podpredsedníčku výboru pani Dagmar Takácsovú zástupkyňu za českú národnostnú menšinu a uznesením č. 112 zobral na vedomie výsledky tajnej voľby na podpredsedu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Predseda výboru László Bukovszky poďakoval za doterajšiu prácu a prínos v tejto funkcii pánovi Pavlovi Traubnerovi, ktorí túto funkciu vykonával od roku 2011.

Na základe žiadosti člena výboru za rómsku národnostnú menšinu bol do programu rokovania zaradený bod Informácia o dotačnom programe Kultúra národnostných menšín. K prerokovaniu tohto bodu boli na výbor prizvané ďalšie zamestnankyne z príslušných odborov Úradu vlády SR participujúcich na realizácii uvedeného dotačného programu.

Zdroj: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/mimoriadne-zasadnutie-vyboru-pre-narodnostne-mensiny-a-etnicke-skupiny/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *