Tlačová správa OSRS: Štátne inštitúcie by mali ako prvé dbať o to, aby o Rusínoch neinformovali rétorikou bývalého režimu

Posted by & filed under , , , .

Prešov – Bratislava, 13. 6. 2022

Počas víkendových dní Rusíni na Slovensku oslavovali svoj sviatok, ktorým je 12. jún. Dnes sa oslavy zakončili celoslovenskou súťažou v umeleckom prednese v rusínskom jazyku Duchnovičov Prešov. Napriek tomu, že sme prežívali sviatočné chvíle v mestách východného Slovenska, intenzívne nám prichádzali sťažnosti od ľudí v súvislosti s vysielaním v RTVS, na ktoré musíme zareagovať.

Rusíni v bývalom východnom bloku sa viac ako 40 rokov nemohli hlásiť k svojej národnosti a k svojmu materinskému jazyku. Komunistický režim sa rozhodol pre ukrajinizáciu Rusínov. Tá sa praktizovala aj v bývalom Československu, aj keď Rusíni boli pri vzniku 1. Československej republiky akceptovaným samostatným národom, ktorého politická reprezentácia mala svoj hlas pri riešení hraníc a územia republiky tak v Prahe, ako aj vo Washingtone či na mierových rokovaniach vo Francúzsku. Rusíni boli na týchto územiach vždy autochtónnym národom a nezmenilo na tom nič ani rozhodnutie komunistického režimu.

Po politických zmenách v roku 1989 Rusíni v bývalom Československu, ako aj ďalších postkomunistických krajinách, získali nielen občianske ale aj národnostné práva. Rusíni na Slovensku za 33 rokov prešli veľký kus cesty, keďže boli znova uznaní ako samostatná národnostná menšina, kodifikovali svoj jazyk, podarilo sa im vybudovať svoje vlastné inštitúcie a pôsobia tu mnohé občianske združenia či umelecké kolektívy. Bola to úspešná cesta vzkriesenia národa, ktorý sa desiatky rokov nemohol samostatne rozvíjať, o čom svedčí aj to, že pri každom sčítaní obyvateľstva od roku 1991 počet Rusínov stúpa.

Pri poslednom sčítaní obyvateľstva sa 63 556 ľudí prihlásilo k rusínskej národnosti a 38 679 obyvateľov si zapísalo rusínsky jazyk ako materinský. Vo viac ako 140 obciach na Slovensku bude mať po novom rusínsky jazyk svoju zákonom chránenú pozíciu ako menšinový jazyk. 

Aj napriek týmto faktom, že viac ako 63-tisíc ľudí sa prihlásilo k svojmu rusínskemu pôvodu  a necelých 39-tisíc k rusínskemu jazyku ako materinskému, dodnes sa stretávame s tým, že niektoré médiá ale aj štátne inštitúcie nevidia posledných 33 rokov a buď Rusínov zamieňajú s Ukrajincami, alebo hovoria o neexistujúcej národnosti Rusín-Ukrajinec.

Uvedomujeme, že v situácii, ktorú v posledných mesiacoch prežívame, môže niekto vnímať tento problém ako momentálne nepodstatný. No upozorňujeme, že s týmto problémom sa stretávame 33 rokov a podľa posledného sčítania sa dotýka viac ako jedného percenta obyvateľov Slovenska.

Preto musíme zareagovať na televíznu reláciu S úsmevom po Slovensku III, ktorá bol odvysielaná v RTVS 9. 6. 2022.

V tomto programe účinkujúci navštívili aj Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku. V relácii sa zhovárali aj s Ivetou Vasilenkovou, zamestnankyňou spomínaného múzea. Tá najprv povie, že drevené chrámy sú vrcholom architektúry Rusínov-Ukrajincov, potom na otázku Jany Kovalčíkovej, či má rusínska a ukrajinská kultúra veľa spoločného, odpovie, že rusínska a ukrajinská kultúra je jedno a to isté. To sú len dva príklady, ktoré odzneli v relácii.  

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska sa nemôže prizerať na rétoriku, ktorá napriek tomu, že patrí do bývalého režimu, používa sa aj dnes, dokonca v štátnych inštitúciách. Preto sa obraciame takto verejne na kompetentných, ktorých oslovíme aj oficiálne písomnou formou.   

Po prvé, OSRS žiada, aby RTVS pred ďalšou časťou spomínaného seriálu odvysielala opravu a ospravedlnenie a aby toto ospravedlnenie bolo dostupné aj v online archíve RTVS pri časti z 9. 6. 2022. RTVS by mala v danej oprave a ospravedlnení zverejniť, že Rusíni a Ukrajinci sú dva samostatné národy a sú to dve z 13 oficiálne uznaných národnostných menšín na Slovensku.

Po druhé, žiadame, aby Slovenské národné múzeum riešilo tento dlhodobý problém so zamestnancami SNM – Múzea ukrajinskej kultúry, ktorí takúto rétoriku používajú bežne aj vo svojich publikáciách, alebo pri iných mediálnych výstupoch. Sú to zamestnanci štátnej inštitúcie, ktorí by za takéto odnárodňovanie Rusínov mali niesť zodpovednosť.

Po tretie, žiadame Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a vedenie Slovenského národného múzea, aby po 33 rokoch a mnohých stretnutiach, ktoré iniciovali zástupcovia rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku, prestali odkladať problém a predstavili konkrétny plán, ktorým chcú vyriešiť to, aby artefakty z expozície a zbierkového fondu SNM – Múzea ukrajinskej kultúry neboli naďalej prezentované ako súčasť ukrajinskej kultúry. Ide o artefakty, ktoré pochádzajú z rusínskych obcí a mnohé patrili našim priamym predkom.

V neposlednom rade žiadame, aby sa aj pri financovaní národnostnej kultúry podporovali pre ukrajinskú menšinu projekty, ktoré rozvíjajú bohatú ukrajinskú kultúru, a nie projekty, ktoré majú za cieľ spochybňovať existenciu Rusínov.

Obraciame sa aj na ďalšie médiá na Slovensku, ktoré majú v demokratickej spoločnosti svoje nezastupiteľné miesto ale aj veľkú zodpovednosť, aby citlivo a objektívne informovali o dvoch samostatných národnostiach a nezverejňovali informácie, ktoré sú vo vzťahu k Rusínom nepravdivé, a vlastne sú nepravdivé aj vo vzťahu k Ukrajincom.

Za OSRS informoval: Peter Medviď, hovorca OSRS
Kontakt: okruhly-stol.sk, info@okruhly-stol.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *