ПРЕСОВА СПРАВА З 29. ЗАСІДАНЯ ОСРС

Posted by & filed under .

Русины выголосили рік 2020 за Рік русиньского села. Зачінають ся приготовльовати на перепис населіня

Пряшів, 21-ый септембер 2019

В суботу 21-го септембра 2019-го року в Пряшові проходило 29-те засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Русиньска платформа ся зачінать приготовльовати на Перепис населіня, домів і квартелів 2021.

Русины суть єдинов народностнов меншынов на Словакії, котра у вшыткых трьох переписах населіня, котры на нашій теріторії робили ся по році 1989, зазначіла наростаня. Єдночасно собі ОСРС усвідомлює, же потенціал той меншыны є векшый, кедьже подля остатніх даных із Перепису населіня, домів і квартелів 2011 ся ку русиньскій народностній мешныні приголосило 33 482 жытелів, но ку русиньскому материньскому языку аж 55 469 жытелів.

Русиньска платформа і зато на суботняйшім засіданю вырішыла о зряджіню Выбору про Перепис населіня, домів і квартелів 2021. Веджіньом выбору, котрый буде мати задачу реалізовати кампань, быв повіреный председа ОСРС Петро Штефаняк. Кампань хотять представителі русиньской меншыны зачати вже в слідуючім році, причім ся окрім різных пропаґачных матеріалів і медіалных выступів рахує і з прямым ословльованьом старостів сел і пріматорів міст, в котрых жыє русиньска народностна меншына.

Якраз з пропаґаційов Русинів і їх реґіону перед переписом є повязане і далше рішіня платформы. ОСРС выголосив рік 2020 за Рік русиньского села. Ініціатіва бы мала обсяговати актівности, котры будуть повязаны з кампаньов перед переписом, но єдночасно є їй заміром, жебы до шыршого відома на Словакії дістали ся русиньскы села і реґіон, в котрім має русиньска меншына найвекше заступліня а вказало ся і на потребу векшой підпоры реґіоналного розвитку. Тот реґіон є в остатніх десятьлітях занедбаваный і пережывать міцну волну міґрації за роботов. То є з погляду ОСРС непрязна сітуація, котра окрім іншого укріплять і асімілацію русиньского жытельства. О далшых детайлах односно Року русиньского села буде платформа інформовати кінцьом рока.

ОСРС слідує і політічну сітуацію остатніх днів, коли дакотры політічны субєкты ословлюють і Русинів а бісідують, же народностны меншыны бы мали мати своє заступліня в парламенті. Зато ОСРС апелує на політічны партії, котрым реално залежыть на русиньскій народностній мешныні, як і на далшых народностных меншынах на Словакії, жебы одкрыли тему приятя закона о народностных меншынах і зміны волебной сістемы, котра бы уможнила народностным меншынам волити встановлену кількость своїх депутатів Народной рады Словацькой републікы на окремых кандідачных (народностных) списках.

Платформа припоминать, же закон о народностных меншынах Словацька републіка не має і ниґда ся дотеперь не нашла політічна воля рішыти тот вопрос, і кедь ту вже были пропозіції законів з ділні мадярьской і русиньской меншыны.

На суботняйшім засіданю брали участь і представителі русиньскых орґанізацій, котры затля не суть членами ОСРС. Новым рядным членом платформы є од суботы молодежна орґанізація молоды.Русины.

Петро Медвідь, говорця ОСРС

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *