TLAČOVÁ SPRÁVA Z 29. ZASADANIA OSRS

Posted by & filed under .

Rusíni vyhlásili rok 2020 za Rok rusínskej dediny. Začínajú sa pripravovať na sčítanie obyvateľstva

Prešov, 21. september 2019

V sobotu 21. septembra 2019 sa v Prešove konalo 29. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Rusínska platforma sa začína pripravovať na Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2021.

Rusíni sú jedinou národnostnou menšinou na Slovensku, ktorá vo všetkých troch sčítaniach obyvateľstva, ktoré sa na našom území robili po roku 1989, zaznamenala nárast. Zároveň si OSRS uvedomuje, že potenciál tejto menšiny je väčší, keďže podľa posledných údajov zo Sčítania obyvateľstva, domov a bytov 2011 sa k rusínskej národnostnej menšine prihlásilo 33 482 obyvateľov, no k rusínskemu materinskému jazyku až 55 469 obyvateľov.

Rusínska platforma aj preto na sobotňajšom zasadnutí rozhodla o zriadení Výboru pre Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2021. Vedením výboru, ktorý bude mať za úlohu realizovať kampaň, bol poverený predseda OSRS Peter Štefaňák. Kampaň chcú predstavitelia rusínskej menšiny začať už v budúcom roku, pričom sa okrem rôznych propagačných materiálov a mediálnych výstupov počíta aj s priamym oslovovaním starostov obcí a primátorov miest, v ktorých žije rusínska národnostná menšina.

Práve s propagáciou Rusínov a ich regiónu pred sčítaním súvisí aj ďalšie rozhodnutie platformy. OSRS vyhlásil rok 2020 za Rok rusínskej dediny. Iniciatíva by mala zahŕňať aktivity, ktoré budú súvisieť s kampaňou pred sčítaním, no zároveň je jej zámerom, aby sa do širšieho povedomia na Slovensku dostali rusínske obce a región, v ktorom má rusínska menšina najväčšie zastúpenie a poukázalo sa aj na potrebu väčšej podpory regionálneho rozvoja. Tento región je v posledných desaťročiach zanedbávaný a prežíva silnú vlnu migrácie za prácou. To je z pohľadu OSRS nepriaznivá situácia, ktorá okrem iného posilňuje aj asimiláciu rusínskeho obyvateľstva. O ďalších detailoch k Roku rusínskej dediny bude platforma informovať koncom roka.

OSRS sleduje aj politickú situáciu posledných dní, keď niektoré politické subjekty oslovujú aj Rusínov a hovoria, že národnostné menšiny by mali mať svoje zastúpenie v parlamente. OSRS preto vyzýva politické strany, ktorým reálne záleží na rusínskej národnostnej menšine, ako aj na ostatných národnostných menšinách na Slovensku, aby otvorili tému prijatia zákona o národnostných menšinách a zmeny volebného systému, ktorý by umožnil národnostným menšinám voliť stanovený počet svojich poslancov NR SR na samostatných kandidátnych (národnostných) listinách.

Platforma pripomína, že zákon o národnostných menšinách Slovenská republika nemá a nikdy sa doteraz nenašla politická vôľa riešiť túto otázku, aj keď tu už boli návrhy zákonov z dielne maďarskej a rusínskej menšiny.

Na sobotňajšom zasadnutí sa zúčastnili aj predstavitelia rusínskych organizácií, ktoré zatiaľ nie sú členmi OSRS. Novým riadnym členom platformy je od soboty mládežnícka organizácia molody.Rusyny.  

Peter Medviď, hovorca OSRS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *