ПРЕСОВА СПРАВА З 28. ЗАСІДАНЯ ОСРС

Posted by & filed under .

ОСРС поведе Петро Штефаняк, платформа бісідовала і о школстві

В суботу 8-го юна проходило в Пряшові 28-ме засіданя Округлого стола Русинів Словеньска. Платформа собі выбрала нового председу Петра Штефаняка, котрый по двох роках вычерять Яна Липиньского.

На засіданю ОСРС брав участь і державный секретарь Міністерства школства, наукы, досліджіня і шпорту Словацькой републікы Петро Крайняк, котрый одпрезентовав можливости запроваджаня навчаня русиньского языка на школах з навчалным языком словацькым.

Русиньскый язык на словацькых школах

Русины довгодобо чують проблему з выбудованьом сіті школ, котры бы были з навчалным языком русиньскым, або котры бы холем были з навчаньом русиньского языка.

І зато привітали меджі собов державного секретаря резорту школства Петра Крайняка, котрый на суботнім засіданю ОСРС представив інформатівный матеріал Міністерства школства СР з назвов Зряджованя школы або школьского заряджіня з іншым навчалным/выховным языком як словацькым.

Крайняк звернув увагу на можливость про основны школы з навчалным языком словацькым мати в рамковім навчалнім плані навчаня языка народностной меншыны. Покля о такім моделі школа вырішыть, школярі той школы будуть мати в 1-ій класі єдну годину языка народностной меншыны, в 2-ій аж 7-ій класі то будуть дві годины і в 8-ій аж 9-ій класі три годины за тыждень. Єдночасно ся про школу підниме норматів на школяря о 4 процента.

ОСРС спринимать тот модел позітівно і вірить, же то про зряджователів школ в селах і містах, в котрых жыють членове русиньской народностной меншыны, може быти приятельный крок, котрым бы ся забезпечіло навчаня материньского языка про русиньскых школярів без того, жебы школа мусила мінити свій штатут, навчалный язык, припадно робити аґенду в двох языках, як то є в припаді школ з навчалным языком народностной меншыны.

До перепису населіня поведе ОСРС Штефаняк

Платформа собі в суботу выберала свою нову презідію. По двох річных функчных періодах одходить з функції председы Ян Липиньскый, бо дотеперішній порядок засіданя платформы не припущав його третє выбратя.

Кедьже членове ОСРС усвідомлюють собі, же річный мандат председы є барз короткый, платформа в суботу прияла зміну свого порядку засідань і новый председа дістав мандат на три рокы. Тым став Петро Штефаняк, котрый од суботы веде ОСРС вєдно з далшыма членами презідії – секретарьом Міланом Піліпом, говорцьом Петром Медвідьом, Аннов Кузмяковов за індівідуалных членів і Йосифм Ткачом за колектівных членів.

Штефаняк так поведе русиньску платформу до Перепису населіня, домів і квартелів у 2021-ім році. То буде єднов з головных пріоріт його функчного періоду. І зато хоче про співпрацу в ОСРС здобыти далшых членів, котры моментално суть лем позорователями, припадно з платформов нияк не співпрацують. Як на суботняйшім засіданю зазвучало, ОСРС буде кликати на співпрацу вшыткы русиньскы орґанізації, жебы сьме вказали свою єдность і довєдна приготовили штонайвеце актівностей, котры бы помогли тому, же кількость Русинів і в році 2021 наросне, як тому было і в попередніх переписах.

Русины підтримують зміну волебной сістемы

ОСРС видить ініціатівы, котры в тім часі кличуть по зміні волебной сістемы з єдного на веце волебных округів. Русиньска платформа є за зміну, котра буде брати до увагы реґіоны і їх інтересы.

Петро Штефаняк

Новый председа ОСРС Інж. Петро Штефаняк, ПгД. (1985 р.) походить з русиньского села Малый Липник. У 2007-ім році о своїм роднім селі публіковав моноґрафію. Засновав обчанске здружіня молоды.Русины (2007 р.), русиньскый фолклорный ансамбель Рутенія в Братіславі (2009 р.), фестівал Русиньска ватра (2009 р.), русиньске інтернетове радіо русин ФМ (2012 р.) і е-шоп Rusyn shop (2015 р.). В минулім році авторьскы підписав ся під сімрічный проєкт заміряный на русиньскы приповідкы і быв ключовов особов при выданю едіції 10-ох авдіодісків русиньскых припвідок. Так само бере участь на будованю бібліотекы молодых Русинів, котра є в Братіславі.

Петро Медвідь, говорця ОСРС

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *