Tlačová správa z 28. zasadania OSRS

Posted by & filed under .

OSRS povedie Peter Štefaňák, platforma hovorila aj o školstve

V sobotu 8. júna 2019 sa v Prešove konalo 28. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Platforma si vybrala nového predsedu Petra Štefaňáka, ktorý po dvoch rokoch vystrieda Jána Lipinského.

Na zasadnutí OSRS bol prítomný aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Krajňák, ktorý predstavil možnosti zavádzania výuky rusínskeho jazyka na školách s vyučovacím jazykom slovenským.

Rusínsky jazyk na slovenských školách

Rusíni dlhodobo pociťujú problém s vybudovaním siete škôl, ktoré by boli s vyučovacím jazykom rusínskym, alebo ktoré by boli aspoň s vyučovaním rusínskeho jazyka.

Aj preto privítali medzi sebou štátneho tajomníka rezortu školstva Petra Krajňáka, ktorý na sobotnom zasadnutí OSRS predstavil informatívny materiál Ministerstva školstva SR s názvom Zriaďovanie školy alebo školského zariadenia s iným vyúčovacím/výchovným jazykom ako slovenským.

Krajňák upozornil na možnosť pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským mať v rámcovom učebnom pláne vyučovanie jazyka národnostnej menšiny. Ak sa pre takýto model škola rozhodne, žiaci tejto školy budú mať v 1. ročníku jednu vyučovaciu hodinu jazyka národnostnej menšiny týždenne, v 2. až 7. ročníku to budú dve hodiny a v 8. až 9. tri hodiny týždenne. Zároveň sa pre školu zvýši normatív na žiaka o 4 percentá.

OSRS vníma tento model pozitívne a verí, že to pre zriaďovateľov škôl v obciach a mestách, v ktorých žijú aj príslušníci rusínskej národnostnej menšiny, môže byť prijateľný krok, ktorým by sa zabezpečilo vyučovanie materinského jazyka pre rusínskych žiakov bez toho, aby škola musela meniť svoj štatút, vyučovací jazyk, prípadne viesť agendu v dvoch jazykoch, ako je to v prípade škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.

Do sčítania obyvateľstva povedie OSRS Štefaňák

Platforma si v sobotu vyberala aj svoje nové vedenie. Po dvoch ročných funkčných obdobiach odchádza z funkcie predsedu Ján Lipinský, pretože doterajší rokovací poriadok platformy nepripúšťal jeho tretie zvolenie.

Keďže si členovia OSRS uvedomujú, že ročný mandát predsedu je príliš krátky, platforma v sobotu prijala zmenu svojho rokovacieho poriadku a nový predseda dostal mandát na tri roky. Tým sa stal Peter Štefaňák, ktorý od soboty vedie OSRS spolu s ďalšími členmi predsedníctva – tajomníkom Milanom Pilipom, hovorcom Petrom Medviďom, Annou Kuzmiakovou za individuálnych členov a Jozefom Tkáčom za kolektívnych členov.

Štefaňák tak povedie rusínsku platformu do Sčítania obyvateľstva, domov a bytov v roku 2021. To bude jednou z hlavných priorít jeho funkčného obdobia. Aj preto chce pre spoluprácu v OSRS získať ďalších členov, ktorí sú momentálne len pozorovateľmi, prípadne s platformou nespolupracujú. Ako na sobotňajšom zasadnutí zaznelo, OSRS bude vyzývať na spoluprácu všetky rusínske organizácie, aby sme ukázali svoju jednotu a spoločne pripravili čo najviac aktivít, ktoré by pomohli k tomu, že počet Rusínov aj v roku 2021 narastie, ako tomu bolo v predchádzajúcich sčítaniach.

Rusíni podporujú zmenu volebného systému

OSRS vníma iniciatívy, ktoré v súčasnosti volajú po zmene volebného systému z jedného na viac volebných obvodov. Rusínska platforma je za zmenu, ktorá bude zohľadňovať regióny a ich záujmy.

Peter Štefaňák

Nový predseda OSRS Ing. Peter Štefaňák, PhD. (1985) pochádza z rusínskej obce Malý Lipník. V roku 2007 o svojej obci publikoval monografiu. Založil občianske združenie molody.Rusyny (2007), rusínsky folklórny súbor Ruthenia v Bratislave (2009), festival Rusínska vatra (2009), rusínske internetové rádio rusyn FM (2012) a e-shop Rusyn shop (2015). V minulom roku sa autorsky podpísal pod sedemročný projekt zameraný na rusínske rozprávky a bol kľúčovou osobou pri vydaní edície 10 CD rusínskych rozprávok. Taktiež sa podieľa na vybudovaní knižnice mladých Rusínov, ktorá sídli v Bratislave.

Peter Medviď, hovorca OSRS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *