Tlačová správa: Rusíni pripravujú návrh zákona o národnostných menšinách. Možnosť „viac-národnostnej identity“ odmietajú

Posted by & filed under .

Rusíni pripravujú návrh zákona o národnostných menšinách. Možnosť „viac-národnostnej identity“ odmietajú

Prešov, 28. september 2013

V Prešove sa v poslednú septembrovú sobotu konalo už v poradí siedme zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Medzi hlavné body programu patrilo pripomienkovanie a diskusia k legislatívnemu návrhu z dielne OSRS, ktorý by mal riešiť postavenie a fungovanie národnostných menšín na Slovensku.

Ako už bolo touto platformou avizované, Rusíni nie sú spokojní s tým, že na Slovensku dodnes nie sú prijaté zákony, ktoré by garantovali naplnenie ústavného práva, že národnostné menšiny sa spolupodieľajú na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú. Preto pripravujú vlastný návrh zákona o národnostných menšinách, ktorý predložia na verejnú diskusiu. Na starosti ho má pracovná skupina pre oblasť legislatívy a vychádza z podobných zákonov, ktoré sú prijaté v iných krajinách, napríklad aj v susednom Maďarsku. Rusíni by spolu s touto legislatívnou iniciatívou radi začali širšiu diskusiu o vytvorení systému menšinových samospráv, s ktorými majú napríklad aj Slováci žijúci v Srbsku alebo Maďarsku dobré skúsenosti.

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do VÚC OSRS ešte v júni oslovil všetky politické strany, ktoré nominujú svojich kandidátov na poslancov a predsedu Prešovského samosprávneho kraja s požiadavkami, ktoré Rusíni vidia ako nevyhnutné pre rozvoj ich regiónu a celkový život svojej národnostnej menšiny. V najbližšom týždni bude OSRS kontaktovať tieto politické strany a vyžiada si ich programy. Na základe toho, nakoľko si osvojili priority Rusínov vo svojich programoch, OSRS zverejní pred jesennými voľbami mená kandidátov, ktorých verejne podporí.

Dôležitým bodom programu bolo aj riešenie situácie rusínskeho múzejníctva. Rusíni sú dlhodobo nespokojní s tým, že Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku (SNM – MUK) dodnes reprezentuje artefakty, ktoré pochádzajú z rusínskych obcí a sú kultúrnym dedičstvom Rusínov, ako artefakty ukrajinskej kultúry. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska sa preto obráti na Ministerstvo kultúry SR, ktoré je zriaďovateľom Slovenského národného múzea, aby bola vytvorená komisia, ktorá by posúdila kultúrny pôvod zbierkového fondu SNM – MUK.

OSRS vyjadruje poľutovanie, že strana Most-Híd, reprezentujúca sa ako strana, ktorá má záujem riešiť problémy všetkých národnostných menšín na Slovensku, zúžila vydaním prvej časti dokumentu Vízia 2016 riešenie týchto problémov len na problémy maďarskej národnostnej menšiny. Okrúhly stôl taktiež upozorňuje, že iniciovanie priznania „viac-národnostnej identity“ pri sčítaní obyvateľstva, ktoré sa v tomto dokumente nachádza, je pre Rusínov neprijateľné.

OSRS po prvý raz zasadal aj so zástupcom za cirkevnú oblasť. Gréckokatolícka archieparchia v Prešove na základe žiadosti OSRS nominovala za svojho zástupcu Maroša Prejsu, protopresbytera v Snine. Rusíni veria, že svojho zástupcu oficiálne menuje aj Pravoslávna cirkev na Slovensku, ktorej obe archieparchie v Michalovciach a Prešove boli taktiež oslovené.

Peter Medviď, hovorca OSRS